Στην ανάγκη καθολικού μετασχηματισμού του παραγωγικού και καταναλωτικού μοντέλου σε παγκόσμιο επίπεδο, ως αναπόσπαστο στοιχείο της κλιματικής πολιτικής και της πράσινης μετάβασης επικεντρώθηκε ο τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Σ.Φάμελλος, κατά την τοποθέτησή του ως κεντρικός ομιλητής στη λήξη του Διεθνούς Συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης Στερεών Αποβλήτων – International Solid Waste Association (ISWA). Ο Σ.Φάμελλος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή της κυκλικής οικονομίας στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στο στόχο της μηδενικής ρύπανσης, καθώς και στις πολιτικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν στην Ελλάδα προκειμένου να ενσωματωθεί η κυκλικότητα στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

«Το δικαίωμα σε ασφαλές, καθαρό και βιώσιμο περιβάλλον είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Οι πολιτικές για το περιβάλλον, τα οικοσυστήματα και το κλίμα αποτελούν προτεραιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρότι στην κλιματική πολιτική έχουμε επικεντρωθεί στην πράσινη ενέργεια και στην εξοικονόμηση ενέργειας, η κυκλική οικονομία αποτελεί το παραγωγικό πρότυπο στο οποίο πρέπει να βασιστούμε και υπάρχουν εκτιμήσεις για πολύ σημαντικές μειώσεις εκπομπών σε τομείς όπως η βιομηχανία δομικών υλικών, τα πλαστικά, ο χάλυβας, το αλουμίνιο και ο αγροτοδιατροφικός τομέας», σημείωσε στην έναρξη της τοποθέτησής του ο Σ.Φάμελλος. Παράλληλα, όμως η κυκλική οικονομία δεν αφορά μόνον στην παραγωγή, αλλά απαιτεί και αλλαγή και στα πρότυπα κατανάλωσης, συνιστώντας μια τμήμα της συνολικής παραγωγικής και κοινωνικής αλλαγής που επιβάλλει η πράσινη μετάβαση.

Επισήμανε στη συνέχεια, την κρίσιμη επιλογή που έγινε το 2018 στην Ελλάδα με την συμπερίληψη της κυκλικής οικονομίας στην Αναπτυξιακή Στρατηγική της χώρας. Η θεματική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία ολοκληρώθηκε επίσης το 2018, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να συμπεριληφθεί στις πρώτες 10 χώρες της Ευρώπης με αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Για την εκπόνηση και υιοθέτηση της Στρατηγικής ακολουθήθηκαν διευρυμένες διαδικασίες διαβούλευσης, ώστε να υπάρχει ευρεία αποδοχή των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της χώρας και συναντίληψη για τις μεταρρυθμίσεις του κοινού σχεδίου, το οποίο συμπεριέλαβε αλλαγές και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα για την εφαρμογή, ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και δομές διακυβέρνησης. Δυστυχώς, τρία χρόνια αργότερα, η Ελλάδα βρίσκεται στο ίδιο σημείο και ελάχιστες από τις μεταρρυθμίσεις αυτές προχώρησαν.

Αρνητικό ζήτημα για την χώρα μας είναι η διαχείριση των αποβλήτων όπου διαχρονικά υπάρχει πολύ χαμηλή επίδοση στη χωριστή συλλογή και στην ανακύκλωση αστικών αποβλήτων. Μεγάλη καθυστέρηση σημειώνεται επίσης, στην εφαρμογή της πυραμιδικής τιμολογιακής πολιτικής σε όλη την ιεραρχία διαχείριση αποβλήτων, η οποία, και ως μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία, έπρεπε να είχε εφαρμοστεί καθολικά τις αρχές του 2020.

Αντί η Ελλάδα να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ανακύκλωση και να δοθεί εξοπλισμός στους δήμους για τη διαλογή στην πηγή, όπως νομοθετήθηκε από το 2017, η κυβέρνηση έχει επιλέξει με το νέο Εθνικό Σχεδιασμό για την Διαχείριση Απορριμμάτων του 2020, να ανοίξει νέα συζήτηση για νέες μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης. Αυτή η επιλογή  αναδεικνύει και τα ελλείμματα πολιτικής για την εδραίωση της κυκλική οικονομίας, όταν υπήρχαν και υπάρχουν νομοθετημένα εργαλεία ευρείας αποδοχής.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Σ,Φάμελλος τόνισε ότι απαιτούνται ριζικές αλλαγές για την επίτευξη της μετάβασης στην κυκλική οικονομία, τις οποίες οφείλει να κατευθύνει η πολιτεία προκειμένου να γίνουν με κοινωνικά δίκαιο, διαφανή και δημοκρατικό τρόπο. «Βασιζόμενοι μόνο στις δυνάμεις τις αγοράς, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε μια μετάβαση όπου θα συμμετέχει και θα ωφελείται όλη η κοινωνία», κατέληξε.

Print Friendly, PDF & Email