Τέσσερα χρόνια η κατάσταση του περιβάλλοντος στη χώρα υποβαθμίζεται ενώ πολλαπλασιάζονται οι καταδίκες και τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μετά την ευρωκαταδίκη της χώρας μας για την ποιότητα ατμόσφαιρας της Αθήνας, λόγω διαχρονικών υπερβάσεων των οριακών τιμών του διοξειδίου του αζώτου ακολούθησε χθες και η δεύτερη παραπομπή που αφορά στη Θεσσαλονίκη και τις συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10).

Οι λόγοι για την παραπομπή στις 03/12/2020 είναι δύο:

  • Η Ελλάδα δεν έχει εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις ημερήσιες και τις ετήσιες οριακές τιμές των (ΑΣ10) για Θεσσαλονίκη από το 2005.
  • Δεν είχε εκπονηθεί κατάλληλο Σχέδιο Δράσης ώστε η περίοδος υπέρβασης της οριακής τιμής των ΑΣ10 και συνεπώς της έκθεσης των κατοίκων της πόλης, να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ήδη οκτώ (8) μήνες πριν την παραπομπή είχε επισημάνει το ζήτημα εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα (21-02-2020). Συνεχίσαμε ζητώντας εξηγήσεις και ασκώντας πίεση ώστε να ολοκληρωθεί το σχέδιο και να συμβάλλουμε με προτάσεις (21-12-2020, 07-02-2023).

Διαπιστώσαμε μόνον ανεπάρκεια, υπεκφυγές και αδράνεια του ΥΠΕΝ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εφόσον έπειτα από την παραπομπή της χώρας το 202ο κανένα μέτρο δεν λήφθηκε ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα και να αποφευχθεί η καταδίκη.

Παρότι η εκπόνηση του Σχεδίου θα ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι του 2019 εδώ και 4 χρόνια ούτε Επιχειρησιακό Σχέδιο υπάρχει ούτε συζήτηση στην πόλη για κινδύνους και λύσεις.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως αρμόδια ξεκίνησε το 2018 τη μελέτη που  κρίθηκε από το ΥΠΕΝ μη εφαρμόσιμη το 2022 και ξεκίνησε εκπόνηση άλλης μελέτης (με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο) από το ΥΠΕΝ η οποία επίσης αγνοείται.

Το ΥΠΕΝ αντί να πιέσει την Περιφέρεια για τη μη λήψη μέτρων που συνδέονται με την προστασία της υγείας των κατοίκων της πόλης και την αποφυγή πιθανού προστίμου, αδρανεί.

Στο μεταξύ σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες Ετήσιες Εκθέσεις Ποιότητας της Ατμόσφαιρας για τα έτη 2020 και 2021 για τη Θεσσαλονίκη σημειώθηκαν υπερβάσεις της μέσης ημερήσιας οριακής τιμής σε δύο σταθμούς παρακολούθησης και το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται.

Όσο καθυστερεί η ολοκλήρωση του Σχεδίου και η λήψη μέτρων θα οδηγούμαστε σε υποβάθμιση της ατμόσφαιρας και της υγείας και με μαθηματική ακρίβεια σε καταδίκες και επιβολή προστίμων. Γιατί το θέμα του περιβάλλοντος είναι θέμα πολιτικής βούλησης που η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει!

Print Friendly, PDF & Email