Το περιβαλλοντικό έγκλημα της διακυβέρνησης ΝΔ συνεχίζεται με την εφαρμογή του αντιπεριβαλλοντικου νόμου 4685/20. Ανάμεσα στις εγκληματικές για το περιβάλλον διατάξεις του είναι η κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, και η αντικατάσταση τους από ένα κεντρικό όργανο, με έδρα στην Αθήνα, ελεγχόμενο αποκλειστικά από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, τον ΟΦΥΠΕΚΑ.

Κατά την πάγια τακτική του κυρίου Χατζηδάκη ο ΟΦΥΠΕΚΑ εξαιρείται από το ΑΣΕΠ και τα προσόντα για τις θέσεις ευθύνης τα ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο  του, ενώ και η επιλογή τους γίνεται και πάλι από το ΔΣ. Προφανώς υποψήφιοι για τις θέσεις ευθύνης μπορούν να προέρχονται και από τον ιδιωτικό τομέα. Κατά τη συζήτηση του νόμου, είχαμε καταγγείλει ότι οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες χαρακτηρίζονται από πλήρη έλλειψη διαφάνειας και αξιοκρατίας και δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο η Δεξιά αντιλαμβάνεται το Επιτελικό Κράτος και την Αριστεία, ως ιδιοκτησία της και ως φιλόξενο καταφύγιο για τα γαλάζια παιδιά.

Φαίνεται όμως ότι τελικά δεν αρκέστηκαν στις αδιαφανείς και ρουσφετολογικές ρυθμίσεις του 4685. Στις 29/09/2020, ανακοινώθηκαν οι προκηρύξεις για τις θέσεις του Γενικού Διευθυντή και των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων του ΟΦΥΠΕΚΑ, με  τα προσόντα όλων υποψηφίων που περιγράφονται στις προκηρυσσόμενες θέσεις να είναι τα ίδια, με μια μικρή διαφοροποίηση για τη θέση του γενικού διευθυντή, δίνοντας μάλιστα μεγάλη βαρύτητα στη συνέντευξη!  Κατάφεραν μάλιστα να βγάλουν την προκήρυξη χωρίς να υπάρχει εγκεκριμένο οργανόγραμμα και χωρίς την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Ο ορισμός της αδιαφάνειας!!

Δεν κρατιούνται τελικά τα γαλάζια παιδιά και ο κύριος Χατζηδάκης. Στην προσπάθεια τους να αλώσουν και τους περιβαλλοντικούς φορείς, παραβιάζουν ακόμα και τους δικούς τους νόμους.
Κατά την προσφιλή της ακόμη τακτική, η κυβέρνηση Μητσοτάκη χρησιμοποιεί έναν φορέα, που θα έπρεπε να έχει ως στόχο την επιστημονική και διοικητική υποστήριξη του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, για να τακτοποιήσει γαλάζια παιδιά και ημέτερους, γεγονός που κάθε μέρα που περνάει, καθίσταται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι αποτελεί και το μοναδικό της μέλημα.

Print Friendly, PDF & Email