Σ. Φάμελλος: “Η κυβέρνηση ΝΔ συνεχίζει το δασικό έγκλημα”

Να συνεχίσει το δασικό έγκλημα ήταν η πρώτη εντολή που έδωσε ο κύριος Χατζηδάκης στο νέο Υφυπουργό Περιβάλλοντος, κύριο Ταγαρά. Έτσι, η πρώτη του απόφαση (στις 12/8 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3462/Β/20-8-2020) ήταν μια ακόμα παράταση στην ψευδεπίγραφη αναμόρφωση των δασικών χαρτών, ακόμα και των ήδη κυρωμένων από το 2018-2019, δηλαδή η επιβεβαίωση της ακύρωσής τους.