Το θέμα των αποτελεσμάτων των περιβαλλοντικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου από το 2016 έως σήμερα, καθώς και των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων που τρέχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ταυτοποίηση της πηγής της δυσοσμίας στην περιοχή, συζητήθηκε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, με τη διαδικασία των επίκαιρων ερωτήσεων, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) δεν απάντησε εμπρόθεσμα σε δύο (2) γραπτές ερωτήσεις και αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σ. Φάμελλου και Α. Παπανάτσιου, στις 31/08 και στις 4/11/2020.

Κατά τη συζήτηση της ερώτησης, ο Σ.Φάμελλος αναφέρθηκε αναλυτικά στις ενέργειες που έγιναν την περίοδο 2017-2019, από πλευράς του ΥΠΕΝ, προκειμένου να υπάρξει περιβαλλοντικός έλεγχος και διαφάνεια για τον εντοπισμό της δυσοσμίας, για την περιβαλλοντικά ασφαλή λειτουργία άλλων βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου και για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων από την ΑΓΕΤ Ηρακλής, η οποία αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά το 2014 για 200.000 τόνους.

Όπως αναφέρθηκε από τον Σ. Φάμελλο, το 2017, και κατόπιν σειράς συναντήσεων με τοπικούς φορείς και βουλευτές αλλά και με εκπροσώπους της ΑΓΕΤ Ηρακλής, αποφασίστηκε να εφαρμοστούν πρόσθετοι όροι και εφαρμογή επιπλέον σύγχρονων τεχνολογιών στο εργοστάσιο του Βόλου, με:

α) την επαναλειτουργία του συστήματος online μετρήσεων της ΑΓΕΤ Ηρακλής από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το οποίο είχε πάψει να λειτουργεί από το 2011,

β) την πραγματοποίηση μηνιαίων ελέγχων σε διοξίνες και φουράνια (12 έλεγχοι σε ετήσια βάση έναντι 2 που προβλέπονταν έως τότε) και δειγματοληψιών και αναλύσεων καυσίμων από το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος,

γ) τη διενέργεια ελέγχων από τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές με συμμετοχή και των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ σε σχέση με τον έλεγχο τήρησης περιβαλλοντικών όρων

δ) τη συγκρότηση επιτροπής κοινωνικού ελέγχου της λειτουργίας της ΑΓΕΤ στο Βόλο

Επιπλέον, και μετά την από 03-07-2019 Εθελοντική Συμφωνία ΥΠΕΝ-Τσιμεντοβιομηχανίας, επεκτάθηκε η εφαρμογή του πλαισίου που είχε εφαρμοστεί στην ΑΓΕΤ Ηρακλής σε όλες τις μονάδες που χρησιμοποιούν δευτερογενή καύσιμα, με επιπλέον όρους όσον αφορά στη δημοσιοποίηση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώματος, μέσω ετήσιων εκθέσεων.

Όπως επεσήμανε ο Σ. Φάμελλος σε αυτή την υποχρέωση η ΑΓΕΤ Ηρακλής έχει ανταποκριθεί πλημμελώς μέχρι στιγμής, καθώς η αναλυτική ετήσια «Έκθεση Αειφορίας» αναφέρεται στον όμιλο συνολικά, ενώ η ετήσια έκθεση για το εργοστάσιο του Βόλου, όπως δημοσιοποιήθηκε από το ΥΠΕΝ και την ΑΓΕΤ Ηρακλής, είναι ελλιπής και γραμμένη στα αγγλικά που δεν είναι χρήσιμη για τους φορείς της πόλης και την κοινωνία.

Το πιο σημαντικό, όπως επεσήμανε ο Σ. Φάμελλος, είναι ότι η ΑΓΕΤ Ηρακλής δεν έχει προβεί στον αναγκαίο κοινωνικό διάλογο, σύμφωνα με τους όρους της Εθελοντικής Συμφωνίας, και τα αποτελέσματα μέχρι τώρα δεν έχουν συζητηθεί στο Βόλο και δεν έχουν αξιολογηθεί από την Περιφέρεια και το ΥΠΕΝ.

Σημείωσε επίσης, ότι πλέον προκύπτει ζήτημα ανεξήγητης και μεγάλης καθυστέρησης στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του περιβαλλοντικού ελέγχου στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, τις οποίες ζητάμε εδώ και ενάμιση χρόνο. Με δεδομένο ότι οι έλεγχοι αυτοί είχαν ήδη ξεκινήσει από το 2016, όπως δήλωσε η Περιφέρεια, και επεκτάθηκαν από το 2017 με παρέμβαση και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ, δημιουργεί πολλά ερωτήματα το ότι δεν έχει υπάρξει ακόμα καμία δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων και πιθανών παραβάσεων. Αυτή η καθυστέρηση εντείνει την ανησυχία και τη δυσπιστία των πολιτών, αλλά και τη βούληση της Πολιτείας να ταυτοποιήσει και να δώσει λύση στο πρόβλημα της δυσοσμίας.

Το ίδιο ισχύει και για τα έργα που έχει ξεκινήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την προγραμματική σύμβαση με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την ταυτοποίηση της χημικής σύστασης και της πηγής της δυσοσμίας, και το πρόγραμμα εκτίμησης των επιπτώσεων εκπομπών οσμών. Τα έργα αυτά αναφέρονται σε ανακοινώσεις της Περιφέρειας και σε προηγούμενες απαντήσεις του ΥΠΕΝ, ήδη εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει απτή πρόοδος και αποτέλεσμα. Και το ΥΠΕΝ και η Περιφέρεια πρέπει να δώσουν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα.

Ο Σ. Φάμελλος αναφέρθηκε ακόμη και στο πρόβλημα της ποιότητας της ατμόσφαιρας, όπου, σε ό,τι αφορά στις υψηλές συγκεντρώσεις Αιωρούμενων σωματιδίων PM 2,5 που μετρώνται ορισμένες ημέρες, η μελέτη που εκπονεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει καταδείξει ότι το 30% προέρχεται από τη θέρμανση και την εστίαση στο κέντρο της πόλης, το 30% από την κυκλοφορία οχημάτων στο κέντρο, 15% από τα δυτικά της πόλης (βιομηχανική ζώνη), 10% από τα ανατολικά της πόλης (όπου βρίσκεται η τσιμεντοβιομηχανία) και 5% από τα νότια, όπου βρίσκεται το λιμάνι. Οπότε και σε αυτόν τον τομέα, πέρα από τη βελτίωση και πύκνωση του δικτύου παρακολούθησης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ως αρμόδια αρχή, είναι σαφές ότι χρειάζονται και επιπλέον μέτρα και δράσεις.

Στην απάντησή του, ο Υπουργός ΠΕΝ αναφέρθηκε μόνο στο ότι, από τα αποτελέσματα των μετρήσεων της περιεκτικότητας των ατμοσφαιρικών ρύπων της ΑΓΕΤ Ηρακλής σε διοξίνες και σε φουράνια, όπως προκύπτουν από μηνιαίο δείγμα το οποίο λαμβάνεται συνεχώς και οι οποίες πραγματοποιούνται από το διαπιστευμένο για τις σχετικές αναλύσεις εργαστήριο φασματομετρίας μάζας και ανάλυσης διοξινών του Ερευνητικού Κέντρου Δημόκριτος, δεν προκύπτουν σχετικές υπερβάσεις. Παράλληλα, από τα στοιχεία ετήσιων εκθέσεων μετρήσεων ατμοσφαιρικών εκπομπών, τα οποία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου, υποβάλλονται στο ΥΠΕΝ και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τα έτη 2013 έως και 2019 κατά τα οποία γινόταν χρήση εναλλακτικών καυσίμων και σύμφωνα με τις υποβολές των εκθέσεων, δεν προκύπτουν υπερβάσεις των αντίστοιχων οριακών τιμών, ενώ παράλληλα κατατέθηκε και CD, με τα αποτελέσματα των έως τώρα περιβαλλοντικών ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

Παρακολουθείστε τη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης εδώ

Print Friendly, PDF & Email