Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κατέθεσαν σήμερα οκτώ Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Β΄ Θεσσαλονίκης, Σωκράτη Φάμελλου, με θέμα τη στελέχωση και λειτουργία των δομών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η οποία παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Αφορμή στάθηκε η έλλειψη στελέχωσης και η καθυστέρηση της έναρξης λειτουργίας του νεοϊδρυθέντος ΚΠΕ/ΚΕΑ Θέρμης στο Λιβάδι.

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβανόμενη την ανάγκη τόνωσης και διεύρυνσης του θεσμού τα τελευταία χρόνια, προχώρησε στην ψήφιση του ν. 4547/2018 ο οποίος μετασχηματίζει τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ,) ενώ ταυτόχρονα, εγκρίνει τη λειτουργία νέων Κέντρων, όπου υπάρχει έλλειμμα και οι συνθήκες το απαιτούν, προβλέποντας ενιαίο κανονισμό λειτουργίας. Η καινοτομία του Νόμου έγκειται στη θεσμοθέτηση της Εκπαίδευσης για την Αειφορία που διευρύνει παιδαγωγικά τη θεματική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων. Υπό αυτήν την έννοια, διευρύνει τις δραστηριότητες που τα τέως ΚΠΕ και νυν ΚΕΑ θα μπορούν να αναπτύξουν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η ίδρυση νέων Κέντρων είχε ολοκληρωθεί ενώ η στελέχωση παλιών και νέων ΚΠΕ/ΚΕΑ βρισκόταν στην τελική ευθεία. Η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας  έσπευσε αρχικά να αναστείλει τη διαδικασία επιλογής των μελών των παιδαγωγικών ομάδων ΚΕΑ και των προϊσταμένων τους, ενώ στη συνέχεια κατήργησε  τον κανονισμό λειτουργίας τους, επεκτείνοντας τη λειτουργία των ΚΠΕ για τη τρέχουσα σχολική χρονιά. Προχώρησε όμως σε αυτή την πράξη χωρίς κάποια μέριμνα για τη λειτουργία των νεοϊδρυθέντων ΚΠΕ/ΚΕΑ, με αποτέλεσμα να παραμένει ανενεργή η κτιριακή υποδομή, η υποστήριξη της εκπαίδευσης για την Αειφορία στα σχολεία των γύρω περιοχών να παρέχεται ελλιπώς και να δημιουργηθεί αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες. Τέτοια περίπτωση είναι και το ΚΠΕ/ΚΕΑ Θέρμης στον οικισμό Λιβάδι, όπου ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι κτιριακές υποδομές και οι διοικητικές πράξεις,  το Υπουργείο δεν προχωρά στην τοποθέτηση εκπαιδευτικών.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα ερωτάται η κ. Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων:

  1. Σκοπεύει να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να  στελεχωθεί και λειτουργήσει το ΚΠΕ/ΚΕΑ Θέρμης;
  2. Σκοπεύει να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να στελεχωθούν και λειτουργήσουν τα υπόλοιπα, σε πανελλαδικό επίπεδο, 6 τέως ΚΠΕ τα οποία είχαν ιδρυθεί αλλά δεν είχαν λειτουργήσει γιατί δεν υπάρχει τρόπος στελέχωσης τους παρά μόνο η εφαρμογή του Ν. 4547/2018;
  3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών αυτών;
  4. Ποιος είναι ο λόγος καθυστέρησης της στελέχωσης του ΚΠΕ/ΚΕΑ και στέρησης ενός σημαντικού θεσμού υποστήριξης των μαθητών σε θέματα Εκπαίδευσης για την Αειφορία;

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

ΘΕΜΑ: Ανάγκη άμεσης στελέχωσης και λειτουργίας του νεοϊδρυθέντος ΚΠΕ/ΚΕΑ Θέρμης στο Λιβάδι

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Θέρμης στο Λιβάδι, ιδρύθηκε ύστερα από αίτημα του Δήμου Θέρμης με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (ΦΕΚ 684/Β/27-2-2018), το οποίο υποστήριξε το αίτημα της τοπικής κοινωνίας για την ουσιαστική παροχή Εκπαίδευσης για την Αειφορία, την τοπική ανάπτυξη, τον οικοτουρισμό και την ιδιαίτερη βιοποικιλότητα του δασικού οικοσυστήματος.

Στη συνέχεια, το Δημοτικό συμβούλιο έλαβε ομόφωνα την Απόφαση με αριθμ. 431/21-11-2018 με θέμα “Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κτιρίου για τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ) Θέρμης, έγκριση σχεδίου σύμβασης μεταξύ Δήμου Θέρμης και ΥΠΕΠΘ για τη λειτουργία του ΚΕΑ  Θέρμης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της”, ενώ στις  5/3/2019, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του ΥΠΠΕΘ και του Δήμου Θέρμης για τη λειτουργία του Κέντρου.

Μετά την ψήφιση του Ν. 4547/2018, άρθρα 11 και 12, με τον οποίο προβλεπόταν η μετεξέλιξη των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία και την έγκριση του ενιαίου κανονισμού λειτουργίας τους (ΦΕΚ 1752/Β/17-5-2019), είχε δρομολογηθεί από το Υπουργείο Παιδείας η στελέχωση τόσο των νεοϊδρυθέντων, όσο και των προϋπαρχόντων ΚΠΕ/ΚΕΑ. Η καινοτομία του Ν. 4547/2018 έγκειται στη θεσμοθέτηση της Εκπαίδευσης για την Αειφορία που διευρύνει παιδαγωγικά τη θεματική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων. Υπό αυτήν την έννοια, διεύρυνε και τις δραστηριότητες που τα τέως ΚΠΕ και νυν ΚΕΑ θα μπορούσαν να αναπτύξουν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Μετά τις εκλογές, και ενώ οι διαδικασίες επιλογής εκπαιδευτικών για τα ΚΕΑ είχαν ήδη φθάσει λίγο πριν το τελικό στάδιο της συνέντευξης, η νέα ηγεσία του Υπουργείου μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, αιφνιδίως εξέδωσε εγκύκλιο (Α.Π. 123632/Δ7/1-8-2019) με θέμα: “Αναστολή της διαδικασίας επιλογής των μελών των παιδαγωγικών ομάδων των ΚΕΑ”, ενώ με διάταξη του Ν. 4623/19 άρθρο 67, ΦΕΚ134/Α/9-8-19, κατήργησε την απόφαση του πρώην υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου “Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και ρύθμιση λοιπών θεμάτων”, και όρισε τη συνέχεια λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τις διατάξεις που ισχύουν, για το σχολικό έτος 2019-20, με δυνατότητα παράτασης της λειτουργίας για το επόμενο διδακτικό έτος.

Η επιλογή της νέας κυβέρνησης ήταν να μην ολοκληρωθεί η διαδικασία που είχε δρομολογηθεί για τη συγκρότηση των παιδαγωγικών ομάδων των ΚΕΑ και των προϊσταμένων τους. Αποτέλεσμα αυτής της επιλογής, είναι να μην έχει στελεχωθεί το ΚΠΕ/ΚΕΑ Λιβαδίου, να παραμένει ανενεργή η κτιριακή υποδομή, να παρέχεται ελλιπής υποστήριξη της εκπαίδευσης για την Αειφορία στα σχολεία και στους μαθητές της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης και να υπάρχει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία του Λιβαδίου.

Επειδή, το κράτος οφείλει να έχει συνέχεια, ιδιαίτερα στα θέματα της Εκπαίδευσης για την Αειφορία,

Επειδή, κατασκευάστηκαν όλα τα προβλεπόμενα έργα το κόστος των οποίων ανέλαβε ως όφειλε ο Δήμος Θέρμης και ακολουθήθηκε μέχρι τώρα η προβλεπόμενη διαδικασία απ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Επειδή, η λειτουργία του ΚΠΕ/ΚΕΑ Λιβαδίου Θέρμης είναι σημαντική για την περιοχή της Θεσσαλονίκης στην οποία λειτουργεί ένα μόνο ΚΠΕ.

Επειδή, δεν έχει δοθεί ακόμα εντολή στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης για στελέχωση του ΚΠΕ/ΚΕΑ Θέρμης και λειτουργία του Κέντρου.

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

  1. Σκοπεύει να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να στελεχωθεί και λειτουργήσει το ΚΠΕ/ΚΕΑ Θέρμης;
  2. Σκοπεύει να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να στελεχωθούν και λειτουργήσουν τα υπόλοιπα, σε πανελλαδικό επίπεδο, 6 τέως ΚΠΕ τα οποία είχαν ιδρυθεί αλλά δεν είχαν λειτουργήσει γιατί δεν υπάρχει τρόπος στελέχωσης τους παρά μόνο η εφαρμογή του Ν. 4547/2018;
  3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών αυτών;
  4. Ποιος είναι ο λόγος καθυστέρησης της στελέχωσης του ΚΠΕ/ΚΕΑ και στέρησης ενός σημαντικού θεσμού υποστήριξης των μαθητών σε θέματα Εκπαίδευσης για την Αειφορία;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Γιαννούλης Χρήστος

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μάρκου Κώστας

Νοτοπούλου Κατερίνα

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Print Friendly, PDF & Email