«Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) απουσιάζει πλέον από την άσκηση πολιτικών και ελέγχου για την ανακύκλωση, παρά το γεγονός ότι έχει την πλήρη αρμοδιότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη χθεσινή συζήτηση επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή με θέμα τη λειτουργία και την επέκταση του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης «Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ».

Συμπλήρωσε ότι: «Η κυβέρνηση, κόντρα στις δηλώσεις περί Πράσινου Πρωθυπουργού, ακυρώνει μια μεγάλη μεταρρύθμιση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για την ανακύκλωση, που έγινε μάλιστα στην κατεύθυνση των ευρωπαϊκών πολιτικών, αφού δεν εφαρμόζει την πολιτική κινήτρων και αντικινήτρων για την ανακύκλωση και για τη διαλογή στην πηγή».

Η σχετική ερώτηση, η οποία συνοδευόταν από Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, ενώ υποβλήθηκε στις 3 Μαρτίου, δεν απαντήθηκε γραπτώς, ούτε κατατέθηκαν τα ζητούμενα έγγραφα, παρότι παρέλθει η προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών. Αντί του Υπουργού, η ερώτηση απαντήθηκε τελικά, ως επίκαιρη, στη Βουλή, από τον Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, του οποίου το χαρτοφυλάκιο δεν σχετίζεται με θέματα διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης, σημείωσε ο Σ.Φάμελλος.

Βασικό θέμα της ερώτησης ήταν η αξιολόγηση της έως τώρα λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και τα σοβαρά ελλείμματα που έχουν επισημανθεί, διαχρονικά, όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης. Σημειώνεται, ότι τα προβλήματα αυτά έχουν επισημανθεί και από τον Τύπο, με δημοσιεύματα του «Inside Story» και της «Αυγής» και, όπως ανέφερε ο Σ. Φάμελλος στη Βουλή, «αφορούν τη μη επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης διαχρονικά, προβλήματα με τα παρεχόμενα στοιχεία, ανακρίβειες δεδομένων ως προς τις ποσότητες των απορριμμάτων, πλημμελή εφαρμογή της βασικής μεθόδου συλλογής, αποκλίσεις από τη δέσμευση για την πανελλαδική εμβέλεια, επιφυλάξεις για το αν είναι εφικτοί οι στόχοι, ασάφειες ως προς τον τρόπο που θα επιτευχθεί η δέσμευση αυτή, καθώς και μη εφαρμογή κριτηρίων οικολογικού σχεδιασμού προϊόντος κατά τη διαμόρφωση των χρηματικών εισφορών».

Παρά τα όσα έχουν αποκαλυφθεί, που περιλαμβάνονται στην ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, και τις καθυστερήσεις εκ μέρους του ΥΠΕΝ, το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρά σε πιλοτικό πρόγραμμα σε πέντε (5) δήμους της χώρας, με Σύστημα του οποίου η αξιολόγηση και η αδειοδότηση εκκρεμεί (!), και προωθεί το εν λόγω Σύστημα ανακύκλωσης σε νησιωτικούς δήμους ενώ, με πρόσφατη «κατεπείγουσα» απόφαση του ΕΔΣΝΑ (21/02/2020, ΑΔΑ: 6ΩΙΕΟΡ05-31Υ), εγκαθίστανται 10,000 σημεία συλλογής της Ανταποδοτικής ΑΕ σε Δήμους της Αττικής, χωρίς να είναι γνωστό αν η πράξη αυτή εντάσσεται σε κάποιο σχέδιο και είναι στη γνώση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (!).

Μάλιστα η κυβέρνηση ΝΔ, μέσω του Ν. 4674/2020 (άρθρο 11, παρ.9), εισήγαγε φωτογραφική διάταξη για την εκ των υστέρων απαλλαγή των Ολοκληρωμένων Κέντρων Ανακύκλωσης και των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης ΑΕ από την υποχρέωση άδειας δόμησης, όταν αυτά δεν ορίζονται καν στη σχετική νομοθεσία. Μία φωτογραφική διάταξη που δημιουργεί νέα αδιέξοδα.

Ο Σ.Φάμελλος σημείωσε ότι όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής αξιολόγηση και έγκριση του αναθεωρημένου Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης ΑΕ, ενώ μάλιστα, ο ΕΟΑΝ έχει αντίθετα εγκρίνει επιχειρησιακά σχέδια που υποβλήθηκαν μεταγενέστερα. Όπως ανέφερε, την περίοδο από το 2018 έως τον Ιούνιο του 2019, οι υπηρεσίες του ΕΟΑΝ ζητούσαν επανειλημμένα να τροποποιηθεί το επιχειρησιακό σχέδιο ώστε, να καταστεί ρεαλιστικό και να ανταποκρίνεται στη στοχοθεσία, τις απαιτήσεις της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας και του Ν.4496/2017. Υπενθυμίζεται επιπλέον, ότι «δύο διαδοχικά Διοικητικά Συμβούλια του ΕΟΑΝ (26/06 και 28/06/2019) για την εξέταση του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου διακόπηκαν βίαια κατόπιν ανυπόστατων καταγγελιών. Από τις αντίστοιχες ανακοινώσεις του ΕΟΑΝ, έγινε φανερό ότι «κάποιοι» δεν επιθυμούν την αξιολόγηση του ΣΣΕΔ Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ και ότι γινόταν ό,τι είναι δυνατό για να διακοπεί η συζήτηση και η αξιολόγηση του συστήματος και του επιχειρησιακού του σχεδίου.

Ο Σ. Φάμελλος αναρωτήθηκε στη συνέχεια: «Γιατί το ΥΠΕΝ δεν επιλύει το γόρδιο δεσμό του ΣΣΕΔ Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ και για ποιο λόγο απουσιάζει από τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει το Υπουργείο Εσωτερικών στα νησιά και στους πέντε πιλοτικούς δήμους, αφού με τη συγκρότηση της νέας Κυβέρνησης, η Γενική Γραμματεία Αποβλήτων μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον αρμοδιότητα στο Υπουργείο Εσωτερικών;».

Απαντώντας, ο κύριος Οικονόμου, Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, δικαιολογήθηκε για την καθυστέρηση από πλευράς του ΕΟΑΝ, εδώ και 10 μήνες, στην έγκριση των επιχειρησιακών σχεδίων, επιρρίπτοντας την ευθύνη στο ΣΥΡΙΖΑ (!). Παραδέχτηκε παρ’ όλα αυτά την αργοπορία της ΝΔ να τοποθετήσει μέλη στο ΔΣ του ΕΟΑΝ, η οποία πραγματοποιήθηκε μόλις το Νοέμβριο του 2019.

Τη δυσλειτουργία και ανεπάρκεια της κυβέρνησης απέδειξε επίσης, μέσω της απάντησής του, ο Υφυπουργός δηλώνοντας ότι «για το πιλοτικό πρόγραμμα των πέντε (5) Δήμων, καθώς και για την παρακολούθηση και αξιολόγησή του, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να απευθυνθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών». Η δήλωση αυτή, εκ μέρους του Υφυπουργού, κ. Οικονόμου, στη Βουλή, αποδεικνύει περίτρανα ότι τόσο ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος) όσο και το ίδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα της ανακύκλωσης, δεν έχουν μέχρι στιγμής πληροφόρηση για τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο λειτουργεί με υπέρβαση αρμοδιότητας, προβάλλοντας ένα Σύστημα και προωθώντας τη συνεργασία του με ΟΤΑ, όταν το σύστημα αυτό βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα αδειοδότησης και αξιολόγησης!

Η αδράνεια και η έλλειψη πολιτικής πρωτοβουλίας του ΥΠΕΝ απεικονίζεται ακόμη πιο έντονα στο ότι ο Υφυπουργός -για να αποφύγει το έλεγχο και την επί της ουσίας απάντηση – ζήτησε από τον Σ. Φάμελλο να απευθυνθεί  στον ΕΟΑΝ, ένα εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΕΝ, ενώ σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, το ΥΠΕΝ οφείλει να λάβει τα στοιχεία από τον εποπτευόμενο φορέα και να τα καταθέσει στη Βουλή για την ενημέρωση των εκπροσώπων της κοινωνίας, εφόσον εδώ και πάνω από 45 ημέρες έχουν λάβει γραπτή ερώτηση για την παροχή στοιχείων.

Διαβάστε τα πρακτικά της συζήτησης της επίκαιρης ερώτησης εδώ

Παρακολουθείστε τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης εδώ

Print Friendly, PDF & Email