«Παρά την επικοινωνιακή θριαμβολογία, εδώ και τριάμισι χρόνια, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει, αποδομήσει την περιβαλλοντική πολιτική, που είχε προσπαθήσει να ανατάξει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει αδυνατίσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ουσιαστικά τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Στα θέματα φυσικού περιβάλλοντος δεν υπάρχει καμιά ουσιαστική πρόοδος όσον αφορά στη θεσμική προστασία των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών Natura 2000, αν και η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τον Δεκέμβριο του 2020, και αυτό φαίνεται και από την πρόσφατη νέα καταγγελία του WWF Ελλάς προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», σημείωσε ο τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στη χθεσινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα την κύρωση της Συμφωνίας AEWA για τη διατήρηση των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών Αφρικής και Ευρασίας, την κύρωση της Συμφωνίας ACCOBAMS για τη διατήρηση των κητωδών του Εύξεινου Πόντου, της Μεσογείου και της παρακείμενης περιοχής του Ατλαντικού, και την κύρωση του Πρωτοκόλλου του Γκέτεμποργκ, για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους.

Αρχικά αναφέρθηκε στην καθυστέρηση της κύρωσης των Συμφωνιών AEWA και ACCOBAMS, οι οποίες ήταν έτοιμες να εισαχθούν προς κύρωση στη Βουλή τον Ιούνιο του 2019, αλλά και στην αναβολή, για μία ακόμη φορά, της κύρωσης του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης, που φαίνεται να είχε προγραμματίσει έως το τέλος του 2022 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. «Αυτές οι επιλογές του ΥΠΕΝ αποδεικνύουν την επιτελική προχειρότητα της πολιτικής του ηγεσίας».

Αναφορικά με τη Συμφωνία AEWA για τα αποδημητικά υδρόβια πτηνά, σημείωσε τη σύνδεση των προβλέψεων της Συμφωνίας με την προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000: «Ανεξάρτητα από τις επικοινωνιακές εξαγγελίες, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε σταδιακή υποβάθμιση των πολιτικών για την προστασία της βιοποικιλότητας, όταν την περίοδο 2015-2019 είχε γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια ανόρθωσης. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε ολοκληρωμένο τον κατάλογο των περιοχών Natura 2000, την ολοκλήρωση του έργου «Εποπτεία Ι», και την ένταξη σε χρηματοδότηση του έργου «Εποπτεία ΙΙ», είχαν ανατεθεί όλες οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για τις περιοχές Natura 2000, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2021, προκειμένου να καλυφθούν χρόνια ελλείμματα στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, και είχαν συγκροτηθεί όλοι οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Σήμερα, οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες δεν έχουν ολοκληρωθεί, βγαίνουν σταδιακά σε διαβούλευση και μετά «αποσύρονται» στα συρτάρια του Υπουργείου, δεν έχει θεσμοθετηθεί κανένα Προεδρικό Διάταγμα πέραν αυτού που είχε ήδη επεξεργαστεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τον Όλυμπο, καταργήθηκε η τοπική, συμμετοχική διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, μέσω των Φορέων Διαχείρισης, που αντικαταστάθηκαν από ένα κεντρικό οργανισμό, τον ΟΦΥΠΕΚΑ, με έδρα την Αθήνα, και η ομηρία των εργαζομένων στους Φορείς συνεχίζεται, καθώς ο εγκεκριμένος προγραμματισμός προσλήψεων δεν υλοποιήθηκε και τα ειδικά κριτήρια για αυτούς τους συμβασιούχους εργαζόμενους δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ από την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Όσον αφορά στη Σύμβαση ACCOBAMS, για τη διατήρηση των κητωδών, ο Σ.Φάμελλος σημείωσε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εισήγαγε τα στοιχεία που σχετίζονται με τους όρους της Σύμβασης στην έγκριση των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων σε Ιόνιο και Κρήτη. «Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΝΔ, η τήρηση των όρων αυτών δεν αποτέλεσε προτεραιότητα για το ΥΠΕΝ, εφόσον τα σχετικά εργαλεία ενεργοποιήθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία τους μόνο μετά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα στη θαλάσσια χωροταξία έχει πρακτικά σημειωθεί μηδενική πρόοδος, παρά το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή προθεσμία έχει εκπνεύσει από το Μάρτιο του 2021».

Τέλος σχετικά με τα θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στο Πρωτόκολλο του Γκέτεμποργκ, ο Σ.Φάμελλος σημείωσε τις παραπομπές της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη: «Η κυβέρνηση όφειλε να έχει ολοκληρώσει και να εφαρμόσει τα επιχειρησιακά σχέδια για τις δύο πόλεις, αλλά υπάρχει απόλυτη αδράνεια όσον αφορά στην κατά το δυνατό συντομότερη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την προστασία της υγείας των πολιτών. Στην Αθήνα δεν έχει δημοσιοποιηθεί καν το επιχειρησιακό σχέδιο, ενώ για τη Θεσσαλονίκη το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε αναθέσει συμπληρωματική μελέτη για το σχέδιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά ούτε και εδώ φαίνεται να υπάρχει πρόοδος και ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και φορέων, παρότι υπάρχουν σοβαρές απαιτήσεις αλλαγής στη λειτουργία των πόλεων και πολύ μεγάλη αρνητική επίπτωση στη δημόσια υγεία», υπογράμμισε.

Παρακολουθείστε την ομιλία εδώ

Print Friendly, PDF & Email