Αθήνα, 13/12/2016

Συνάντηση εργασίας με τις Περιφέρειες για την εκπόνηση των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου, πραγματοποιήθηκε εχθές, 12/12/2016 συνάντηση εργασίας με τις Περιφέρειες για την εκπόνηση των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους των Περιφερειών αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη από τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και τις Διαχειριστικές Αρχές, Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακοί Σύμβουλοι.

Στη συνάντηση παρευρέθη ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος, που απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Τόνισε τη δέσμευση και τη στρατηγική του Υπουργείου για μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ή και μηδενικών εκπομπών άνθρακα και την ανάγκη θωράκισης της χώρας για θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με λήψη κατάλληλων μέτρων και υλοποίηση σχετικών δράσεων, που θα πρέπει να έχουν την υποστήριξη όλων των κοινωνικών εταίρων και να έχουν προέλθει από ευρύτατες διαδικασίες διαβούλευσης, ενημέρωσης και συμμετοχής.

Ο Αν ΥΠΕΝ ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι όλοι ζούμε τις επιπτώσεις στο κλίμα και στη ζωή μας της «μη βιώσιμης» ανάπτυξης. Παρά τις καθυστερήσεις στην παγκόσμια συμφωνία, σήμερα, ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Παρισιού έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ρεαλιστικά βήματα και για τον μετριασμό αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Τα Περιφερειακά Σχέδια και ο Μηχανισμός Παρακολούθησης αποτελούν πολύτιμα εργαλεία και ακολουθούν την Εθνική Στρατηγική, που θεσπίστηκε πριν λίγους μήνες.

“Προτεραιότητές μας είναι η ενίσχυση της γνωστικής βάσης, η συνεργασία και η δικτύωση των Περιφερειών, η προσαρμογή των τομεακών πολιτικών και η χρηματοδότηση των μέτρων προσαρμογής για την κλιματική αλλαγή”, σημείωσε. “Τομείς όπως η δημόσια υγεία, η γεωργία, τα δάση, οι παράκτιες περιοχές, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι υδάτινοι πόροι, προκύπτουν ως τομείς προτεραιότητας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι από τις κρίσιμες γεωγραφικές ζώνες και για το λόγο αυτό το ΥΠΕΝ έχει θέσει σε προτεραιότητα και την διακρατική συνεργασία για τα θέματα κλιματικής αλλαγής, όχι μόνο στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά και στην υλοποίηση κοινών επιχειρησιακών σχεδίων”.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν διεξοδικά από υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου για όλα τα σχετικά θέματα και ειδικότερα για τη Συμφωνία των Παρισίων, τις πολιτικές των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα προσαρμογής στην Κλιματική αλλαγή, για την Εθνική Στρατηγική Για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ), για τις διαδικασίες εκπόνησης, έγκρισης και το περιεχόμενο των Περιφερειακών Σχεδίων για τη Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) καθώς και για τις δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Παρουσιάστηκαν επίσης αναλυτικά οι πρόσφατες θεσμικές ρυθμίσεις των άρθρων 42-45 του ν. 4414/2016, ενώ αναφέρθηκε ότι εντός της βδομάδας θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στη ιστοσελίδα του Υπουργείου το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης με την εξειδίκευση του περιεχομένου των προδιαγραφών των ΠεΣΠΚΑ.

Αναλυτική παρουσίαση της ΕΣΠΚΑ, έγινε από τον συντονιστή της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΜΕΚΑ), ακαδημαϊκό κο Χ. Ζερεφό, ενώ ο κοσμήτορας της σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, καθηγητής κος Ι. Ζιώμας αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ύπαρξης μηχανισμού υποστήριξης και παρακολούθησης των ΠεΣΠΚΑ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε διεξοδική συζήτηση για όλα τα θέματα που αφορούν στην εκπόνηση, έγκριση και υλοποίηση των ΠεΣΠΚΑ.

Ο τρόπος εκπόνησης και έγκρισης των ΠεΣΠΚΑ, οι σχετικές διαδικασίες καθώς και οι πιθανές δυσκολίες συζητήθηκαν διεξοδικά κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου ανέφεραν σχετικές προτάσεις καθώς και τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες μέσω των οποίων θα καθοριστούν όλα τα παραπάνω. Συμφωνήθηκε δε, εκπρόσωπος της ΕΝΠΕ να συνεργαστεί περαιτέρω με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου για περαιτέρω καθορισμό των σχετικών διαδικασιών εκπόνησης των ΠεΣΠΚΑ και ειδικότερα για τον καθορισμό των σχετικών προδιαγραφών τους.

Στη συνάντηση επίσης παρευρέθηκε εκπρόσωπος της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και ο συντονιστής του υποβληθέντος στην ΕΕ για έγκριση προγράμματος παρακολούθησης και υποστήριξης των Περιφερειών στην εκπόνηση και υλοποίηση των ΠεσΠΚΑ.

Print Friendly, PDF & Email