Αθήνα, 5 Απριλίου 2017

 
Συνάντηση με την Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε. Corina Cretu είχαν σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και ο Αναπληρωτής ΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος.
Η ηγεσία του ΥΠΕΝ ενημέρωσε την κ. Cretu για την κάλυψη μιας σειράς προϋποθέσεων (αιρεσιμότητες), οι οποίες διασφαλίζουν την αποτελεσματική χρήση Κοινοτικών πόρων για δράσεις και έργα του Υπουργείου.
Ο κ. Σταθάκης ανέφερε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι Εκθέσεις cost optimal για όλες τις χρήσεις των κτιρίων, καθώς και η προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Εκθέσεων αυτών, με στόχο την προώθηση οικονομικά αποτελεσματικών επενδύσεων στην ενεργειακή αποδοτικότητα κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων. Επίσης, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην πρόοδο του έργου «Κτίμα 16», που έχει ως στόχο την ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου στην Ελλάδα. Το έργο αυτό θα υλοποιηθεί με 32 συμβάσεις, οι οποίες θα ανατεθούν σε αναδόχους, μέσω ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, που ολοκληρώνεται στο αμέσως προσεχές διάστημα. Το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται στα 525 εκατ. ευρώ, τα οποία θα καλυφθούν από ίδιους πόρους, ήτοι, 340 εκατ. ευρώ από τα τέλη κτηματογράφησης, από την ΕΚΧΑ Α.Ε. (101,3 εκατ. ευρώ) και από ευρωπαϊκά ταμεία (83,7 εκατ. ευρώ).
Με την υλοποίηση του έργου «Κτίμα 16» θα έχει ολοκληρωθεί ένα όραμα 180 ετών για τη χώρα. Θα παρέχει διασφάλιση των εμπράγματων δικαιωμάτων των πολιτών και του ελληνικού δημοσίου, παροχή των υπηρεσιών με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο, βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών με την πρόσβαση τους σε εφαρμογές και πληροφορίες που σχετίζονται με την εγγραφή των εμπράγματων δικαιωμάτων, διευκόλυνση του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, υποστήριξη στη χάραξη πολιτικής, συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και διευκόλυνση της αξιοποίησης των ακινήτων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την οικονομική ανάπτυξη.
Από την πλευρά του, ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε, καταρχήν, στις δύο αιρεσιμότητες των υδάτων. Η πρώτη αφορά την Κοινή Υπουργική Απόφαση Κοστολόγησης-Τιμολόγησης του νερού, στην οποία έχουν ενσωματωθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των παρατηρήσεων που έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κινείται απόλυτα στο πλαίσιο της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΕ. Ζητήθηκε η συμβολή της Επιτρόπου για να ολοκληρωθεί, να συμφωνηθεί και να υπογραφεί τελικά η συγκεκριμένη ΚΥΑ.
Η δεύτερη αιρεσιμότητα έχει να κάνει με την  έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών. Η έγκριση τους θα έπρεπε να έχει γίνει μέχρι 31-12-2016, όπως είπε ο κ. Φάμελλος, αλλά ταυτόχρονο επισήμανε ότι για τα πρώτα σχέδια η χώρα είχε ήδη καθυστερήσει έξι χρόνια, αφού έπρεπε να ολοκληρωθούν το 2009 και τελικά ολοκληρώθηκαν το 2015. Όπως αναφέρθηκε, έχει ήδη αποσταλεί επιστολή προς τους Επιτρόπους, όπου δίνεται αναλυτικό διάγραμμα παραδοτέων και οροσήμων, με καταληκτική ημερομηνία το τέλος του 2017, που αποτελεί ένα σημαντικό και δύσκολο έργο από μόνο του. Από την πλευρά της Επιτρόπου επισημάνθηκε η καθυστέρηση, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίστηκε η προσπάθεια που γίνεται για την εκπλήρωση της συγκεκριμένη αιρεσιμότητας.
Όσον αφορά την αιρεσιμότητα στα θέματα στερεών αποβλήτων ο Αν. ΥΠΕΝ παρουσίασε στην Επίτροπο την πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία δύο χρόνια, μέσα στα οποία εγκρίθηκαν  το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, με βάση την ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική, το Σχέδιο για την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και τα μέτρα για την ανακύκλωση – επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων εκπονήθηκαν σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας 13 Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων, από τους Φορείς Διαχείρισης και τα Περιφερειακά  Συμβούλια, εκδόθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και για τα 13 Σχέδια, ενώ έχουν ήδη εκδοθεί και οι Υπουργικές Αποφάσεις για την έγκριση των 12 Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ).
Η μόνη καθυστέρηση της χώρας μας όσον αφορά στην έγκριση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων της Πελοποννήσου, αναμένεται η απόφαση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σε επίπεδο ΟΤΑ , όπου ανήκει και η αρμοδιότητα για την υλοποίηση του Σχεδίου, έτσι ώστε εντός του Απριλίου να ολοκληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις της χώρας μας και να ανασταλούν όλοι οι όροι καθυστέρησης που είχαν θέσει την παράμετρο της αιρεσιμότητας.
Έτσι, η χώρα επιλύει καθυστέρηση πολλών ετών στη διαχείριση στερεών αποβλήτων και από την επόμενη περίοδο αρχίζει η ένταξη έργων, με βάση την ευρωπαϊκή στρατηγική και την ολοκληρωμένη διαχείριση που προβλέπει πρόληψη-παραγωγή- ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση με διαλογή στην πηγή και περιορισμό της επεξεργασίας στο 50% των σύμμεικτων απορριμμάτων, με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
Η κ. Cretu αναγνώρισε τη σημαντική πρόοδο στον τομέα αυτό και δήλωσε τη διάθεση των υπηρεσιών της DG Regio να υποστηρίξουν τη μετάβαση της χώρας μας στη νέα εποχή διαχείρισης αποβλήτων.
Print Friendly, PDF & Email