Αθήνα, 13/01/2017

Συνάντηση του Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε

Κατά τη σημερινή επίσκεψη του Ευρωπαίου Επίτροπου Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας, Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, στο ΥΠΕΝ, ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, παρουσίασε τις Ελληνικές θέσεις για τα θέματα της Κλιματικής Αλλαγής.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η πρόταση αναθεώρησης της Οδηγίας για το σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ETS) και ο Αν. ΥΠΕΝ επεσήμανε την ανάγκη προστασίας της Ελληνικής Οικονομίας και των βιομηχανιών, κυρίως της τσιμεντοβιομηχανίας και της βιομηχανίας δομικών υλικών, από τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα, λόγω της γειτνίασης της χώρας μας με τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε., οι οποίες δεν δεσμεύονται από αντίστοιχες υποχρεώσεις για μια οικονομία μηδενικού άνθρακα.

Ως εκ τούτου, η Ελλάδα στηρίζει την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο συγκεκριμένο ζήτημα, η οποία διασφαλίζει την προστασία της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής βιομηχανίας και ταυτόχρονα επιτυγχάνει υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος.

Επίσης, ο Αν. ΥΠΕΝ ζήτησε την συμπερίληψη της Ελλάδας στις ευνοϊκές διατάξεις που προβλέπονται για τις χώρες που έχουν ΑΕΠ μικρότερο του 60% του μέσου ευρωπαϊκού, με δεδομένο ότι τα στατιστικά στοιχεία μεταβάλλονται κάθε χρόνο. Συνεπώς, πρότεινε να προστεθεί η δυνατότητα χρήσης των ετών 2014 ή 2015 ως εναλλακτικό έτος βάσης, πλέον του 2013. Η ρύθμιση αυτή θα παρείχε αναγκαίους, πρόσθετους πόρους για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε επίσης και ο κανονισμός παρακολούθησης, εκθέσεων και επαλήθευσης των αέριων εκπομπών της ναυτιλίας (MRV). Ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, επεσήμανε στον Επίτροπο το γεγονός, ότι μετά την πρόσφατη απόφαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) για την ανάπτυξη και υιοθέτηση ενός παρεμφερούς παγκόσμιου συστήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συμπλεύσει με το σύστημα που αναπτύσσει ο ΙΜΟ. Υπενθύμισε δε ότι προκειμένου να είναι αποτελεσματικές οι ρυθμίσεις στη ναυτιλία, αυτές θα πρέπει να αφορούν στο σύνολο του παγκόσμιου στόλου, αλλιώς οδηγούν σε αλλαγή σημαίας, χωρίς κανένα ουσιαστικό κέρδος για το περιβάλλον.

Τέλος μεταξύ των αντιπροσωπειών συζητήθηκε και η χρηματοδότηση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου για την Κλιματική Αλλαγή με πόρους από το χρηματοδοτικό μέσο IPLIFE.

Print Friendly, PDF & Email