Την προηγούμενη τετραετία της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ προσπαθήσαμε όλοι μαζί και πετύχαμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Κάναμε την Ελλάδα μία κανονική χώρα επιχειρώντας τομές σε όλα τα επίπεδα. Κυρίως διασφαλίσαμε ίδιους κανόνες και ευκαιρίες για όλους. Δημιουργήσαμε τις δομές για ένα σύγχρονο κράτος και διακυβέρνηση που βασίζεται στην ισοτιμία, στην ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία και στη διαφάνεια και όχι στις πελατειακές σχέσεις

Σωκράτης Φάμελλος 09-07-2019

Print Friendly, PDF & Email