“Η κυβέρνηση δεν μπορεί να υποτιμά τις περιβαλλοντικές ανάγκες των πολιτών και να μην κατευθύνει τους αντισταθμιστικούς πόρους σε έργα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής” δήλωσε ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Σωκράτης Φάμελλος,  στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, στο πλαίσιο της συζήτησης του σχεδίου νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Τόνισε ειδικότερα, ότι με το άρθρο 13 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου αλλάζει  ο τρόπος διάθεσης των αντισταθμιστικών τελών από τους ΟΤΑ. Δηλαδή, ενώ τα αντισταθμιστικά τέλη που αποδίδονται στους ΟΤΑ που φιλοξενούν στην περιοχή τους έργα απορριμμάτων, έχουν ως στόχο την αποκατάσταση πιθανής βλάβης του περιβάλλοντος και την χρηματοδότηση περιβαλλοντικών δράσεων, με τη νέα ρύθμιση της ΝΔ μπορούν να χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς, ξένους προς το περιβάλλον! Στη διάρκεια της ομιλίας του ξεκαθάρισε ότι “πολλοί ΟΤΑ δεν χρησιμοποιούσαν τα αντισταθμιστικά για περιβαλλοντικούς λόγους, και ότι με την πολιτική παρέμβαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που νομοθετήθηκε με τον Ν. 4555/18, έγινε  αποκλειστική η διάθεσή τους για περιβαλλοντικά έργα και δράσεις  προς όφελος των πολιτών. Σήμερα, ο  Υφυπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι, η κυβέρνηση δεν θα παρεμβαίνει στο θέμα αυτό  και οι ΟΤΑ θα μπορούν να διαθέσουν τα τέλη κατά το δοκούν”.

Κατά τον Σ. Φάμελλο, η στάση αυτή αποδεικνύει πως “έχουμε μια κυβέρνηση ανεύθυνη, που δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την αξιοποίηση των αντισταθμιστικών τελών και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη περιβαλλοντικής προστασίας των πολιτών των δήμων που φιλοξενούν εγκαταστάσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης”. Υπογράμμισε ότι αυτή είναι και η διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ  με την ΝΔ. Η ΝΔ μέσω του Υφυπουργού παραδέχτηκε ότι η Κυβέρνηση δεν έχει ευθύνη περιβαλλοντικής προστασίας των πολιτών και αφήνει τους δήμους να διαθέτουν τα αντισταθμιστικά τέλη κατά το δοκούν, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ όρισε ότι τα αντισταθμιστικά τέλη  πρέπει να διατίθενται αποκλειστικά για περιβαλλοντικούς σκοπούς. Η υποχρέωση των ΟΤΑ να επενδύουν στο περιβάλλον αντικαθίσταται με μία ασαφή προτροπή προτεραιότητας,  που μπορεί να εκληφθεί μόνο ως ευχολόγιο, εφόσον δεν μπορεί να ελεγχθεί.

Η ρύθμιση επιπρόσθετα, που εισηγείται η κυβέρνηση, καταργεί την καταβολή αντισταθμιστικών τελών με βάση τα ζυγολόγια απορριμμάτων ανά εγκατάσταση και άρα επιτρέπει να δίνονται χωρίς κανόνες και αναλογικότητα, πιθανώς με υποκειμενικά πολιτικά και μικροκομματικά κριτήρια. Με τη νέα διάταξη καταργείται ακόμη, η υποχρέωση τα τέλη να διατίθενται, κατά 60% εντός της κοινότητας όπου κείται η εγκατάσταση και κατά 40% εντός των όμορων με αυτή κοινοτήτων, για περιβαλλοντικά έργα και δράσεις. Καταργείται έτσι, η υποχρέωση να  διατίθενται τα τέλη με όρους εγγύτητας στην εγκατάσταση, κάτι που προβλεπόταν προς όφελος των κατοίκων της περιοχής.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ολοκλήρωσε το σχόλιό του, αναδεικνύοντας το μέγεθος της οπισθοχώρησης που συντελείται με την υπό συζήτηση ρύθμιση της κυβέρνησης, καθώς οι γειτονικές κοινότητες της εγκατάστασης απορριμμάτων δεν θα έχουν πλέον δικαίωμα αντισταθμιστικών ωφελειών.

Σχετικά με την τροποποιούμενη διάταξη για τους ΦΟΔΣΑ, στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο που καταργεί διατάξεις του 4555/18, ανέφερε ότι πρόκειται για μια ασαφή, με νομικά κενά και προβλήματα εφαρμογής διάταξη, η οποία σκοπίμως δεν αναλύθηκε από τον Υφυπουργό στην Επιτροπή και ήρθε στην Βουλή για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες περιπτώσεις ΦΟΔΣΑ. “Η ρύθμιση” συνέχισε “καταργεί διαπιστωτικές πράξεις των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όπως π.χ. της Κρήτης, όπου η δημιουργία των ΦΟΔΣΑ έγινε με αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων που εκπροσωπούν το 80% των πολιτών της περιοχής.” Και αναρωτήθηκε ” Η εκ των υστέρων κατάργηση αποφάσεων που η αυτοδιοίκηση έχει εισηγηθεί με πλειοψηφία 80% των πολιτών είναι πράξη δημοκρατίας;”. Επισήμανε τις ασάφειες της διάταξης, καθότι δεν προβλέπει ποιος κρίνει αν οι ΦΟΔΣΑ πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, τι θα γίνει στις περιοχές που υπάρχουν άνω των 3 ΦΟΔΣΑ και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στις περιοχές που θα έχουμε μία εγκατάσταση απορριμμάτων με τρεις φορείς να τη διαχειρίζονται, όπως μπορεί να συμβεί στην Ήπειρο, χαρακτηρίζοντας τη ρύθμιση ιδιαιτέρως πρόχειρη.

Ο Σωκράτης Φάμελλος στηλίτευσε τον τρόπο και το χρόνο κατάθεσης του νομοσχεδίου στην Βουλή, δηλώνοντας  ” Η  κυβέρνηση προσβάλλει το Κοινοβούλιο  και την Επιτροπή, με μια διαδικασία που δεν έχει καμία σχέση με  ότι είχε εξαγγείλει μέχρι τώρα, δεν πρόκειται περί αριστείας αλλά περί προχειρότητας  και τυχοδιωκτικής προσέγγισης των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Η κατάθεση του νομοσχεδίου και η συζήτηση του στην επιτροπή, μέσα μόλις σε 11 ώρες,  ενώ περιλαμβάνει πλειάδα διατάξεων εννιά διαφορετικών υπουργείων και μάλιστα δεν υπογράφεται από συναρμόδιο υπουργό, υποτιμά την Βουλή”. Στάθηκε τέλος,  στην  παρουσία άτυπου συμβούλου του Υπουργού στην Επιτροπή, την οποία χαρακτήρισε απαράδεκτη, και επισήμανε πως ο σύμβουλος εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα, καθώς και ότι υπάρχει φάκελος δικαστικής έρευνας στην οποία είναι εμπλεκόμενος. Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι η ΝΔ έχει παραβεί όλες τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και έχει υποβαθμίσει τη διαδικασία της νομοθέτησης, υιοθετώντας πρακτικές που μας γυρίζουν στο παρελθόν.

Διαβάστε την τοποθέτηση εδώ

Παρακολουθείστε την τοποθέτηση εδώ

Print Friendly, PDF & Email