Συνάντηση Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλου,   με αντιπροσωπεία της Βουλής του Βιετνάμ

 19 Σεπτεμβρίου 2018

 
Σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  επίσκεψη αντιπροσωπείας της Βουλής του Βιετνάμ, με επικεφαλής τον πρόεδρο της Επιτροπής Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος κ. Φαν Χούαν Ντουνγκ, με την παρουσία και του Πρέσβη του Βιετνάμ στην Αθήνα, Νγκουέν Μαν Γκουόνγκ, και θέμα τη συνεργασία των δύο κρατών και την ανταλλαγή απόψεων για τα περιβαλλοντικά ζητήματα.
Ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, παρουσίασε στην αντιπροσωπεία του Βιετνάμ τις ελληνικές περιβαλλοντικές προτεραιότητες και προκλήσεις, αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στους επιμέρους τομείς και παρουσίασε τη διοικητική δομή των υπηρεσιών, των αδειοδοτήσεων και των επιθεωρήσεων περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, ο Αν. ΥΠΕΝ  αναφέρθηκε στα ζητήματα της Κλιματικής Αλλαγής και στους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, καλώντας την αντιπροσωπεία της βιετναμέζικης Βουλής να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή παγκόσμια συμφωνία για την υλοποίηση της Συμφωνίας των Παρισίων για το Κλίμα. Από την πλευρά της αντιπροσωπείας του Βιετνάμ επιβεβαιώθηκε η ανάγκη αυτή, αλλά και η ταυτότητα απόψεων και παρουσιάστηκε η μεγάλη τρωτότητα στην κλιματική αλλαγή που έχει το Βιετνάμ.
Ειδικότερο ενδιαφέρον υπήρξε από την πλευρά των επισκεπτών για το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, για το Εθνικό Συμβούλιο Προσαρμογής που έχει νομοθετηθεί από το 2016, καθώς και για τη διυπουργική συνεργασία και τη σύνδεση με τις πολιτικές πολιτικής προστασίας στον τομέα αυτό. Ο Σωκράτης Φάμελλος παρουσίασε συνοπτικά τους τιθέμενους από την ελληνική πλευρά αριθμητικούς στόχους για τον μετριασμό των εκπομπών, την αύξηση του μεριδίου παραγωγής ενέργειας από τις ΑΠΕ, το εθνικό σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα που εκπονείται αυτή την περίοδο και τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Στη συνέχεια, η συζήτηση αφιερώθηκε στην ενημέρωση της αντιπροσωπείας του Βιετνάμ για τις τομεακές πολιτικές περιβάλλοντος και ιδιαίτερα για τη διαχείριση υδατικών πόρων, την εξασφάλιση καλής ποιότητας πόσιμου νερού για όλους, την επεξεργασία υγρών αποβλήτων και την αποχέτευση σε όλους τους οικισμούς άνω των 2.000 κατοίκων, την ανάπτυξη των έργων ανακύκλωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων, με ενίσχυση της ανάκτησης και της διαλογής στην πηγή και μείωση της ταφής, τη διαχείριση επικινδύνων και βιομηχανικών αποβλήτων, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη διαχείριση των δασών, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των ιδιαίτερων οικοσυστημάτων, την περιβαλλοντική αδειοδότηση, την κυκλική οικονομία και τον περιορισμό χρήσης πλαστικών.
Από την πλευρά της, η αντιπροσωπεία του Βιετνάμ επεσήμανε την ύπαρξη πολλών κοινών σημείων ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες, όπως και την παράλληλη παρουσία τους στην πρόσφατη συνάντηση υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη τον περασμένο Ιούλιο στην Νέα Υόρκη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν επίσης με ερωτήσεις για τα θέματα των δασικών χαρτών, της επεξεργασίας και της ανακύκλωσης απορριμμάτων και τη διαχείριση των βιομηχανικών επικινδύνων αποβλήτων.
Τέλος, η αντιπροσωπεία του Βιετνάμ δήλωσε την πρόθεσή της να αξιοποιήσει την ελληνική εμπειρία στα ανωτέρω ζητήματα, ενώ επεσήμανε την ανάγκη της περαιτέρω σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών για τα ζητήματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης και πρότεινε την οργάνωση ελληνικής αποστολής για θέματα περιβάλλοντος.
Print Friendly, PDF & Email