Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία κατάθεσης τριών (3) τροπολογιών στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας -Β΄φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος» που συζητείται σήμερα στη Βουλή.

Η πρώτη τροπολογία προβλέπει την επιστροφή  στους καταναλωτές των εξήντα επτά (67) εκατ. ευρώ που εισέπραξαν συμμετέχοντες στην Αγορά Εξισορρόπησης το διάστημα Νοεμβρίου 2020-Φεβρουαρίου 2021 και δεν αντικατοπτρίζουν τις εύλογες ανάγκες και την αποδοτική λειτουργία τους, σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση που πρότεινε η ΡΑΕ στο πόρισμά της που κατατέθηκε στις 10.5.2022 στην Βουλή. Ενώ η κυβέρνηση έχει στα χέρια της τη συγκεκριμένη πρόταση εδώ και ενάμιση μήνα, δεν έχει προβεί στη θεσμοθέτησή της αφήνοντας κάποιους να διατηρούν τα μη εύλογα κέρδη που αποκόμισαν, κάτι που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η δεύτερη τροπολογία αφορά την νομοθετική παρέμβαση στην αγορά ηλεκτρισμού για τα κέρδη της χονδρεμπορικής αγοράς. Η κυβέρνηση μέσω της προτεινόμενης διάταξης του άρθρου 122 για την επιστροφή μέρους των υπερκερδών των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας αποδεικνύεται ανεπαρκής και επί της ουσίας εξακολουθεί να βάζει πλάτη στα υπερκέρδη, καθώς δεν διασφαλίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές πράγματι θα ελαφρυνθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει καθορισμό μέσω νομοθετικής ρύθμισης ενός συντελεστή 5% στα κέρδη των παραγωγών ενέργειας και ένα διαφορετικό τρόπο υπολογισμού και φορολόγησης των κερδών αυτών, προτάσεις που αντιμετωπίζουν τα ελλείματα  του άρθρου 122 και διασφαλίζουν χαμηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές.

Η τρίτη τροπολογία θεσπίζει ρητή απαγόρευση της χωροθέτησης Πιλοτικών Θαλάσσιών πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών (Π.Θ.Π.Φ.Σ.) εντός προστατευόμενων περιοχών. Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς η κυβέρνηση, με τη ρύθμιση της παρ.7 του άρθρου 91 του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου, επιτρέπει κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης τη χωροθέτηση Πιλοτικών Θαλάσσιών πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών (Π.Θ.Π.Φ.Σ.) εντός προστατευόμενων περιοχών, χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ότι δεν γίνεται να συνεχίζεται η αδειοδότηση έργων ΑΠΕ κατηγορίας Α1 στις περιοχές Natura 2000 μέχρι την έκδοση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ), την ολοκλήρωση των Προεδρικών Διαταγμάτων και των Σχεδίων Διαχείρισης (διαδικασία που, με βάση τον προγραμματισμό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, θα είχε ολοκληρωθεί στο τέλος του 2021), αλλά και την ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, το οποίο ακόμα δεν έχει θεσμοθετηθεί και μάλιστα πρόσφατα έλαβε και παράταση ενός έτους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει την ανάπτυξη των ΑΠΕ, μία ανάπτυξη όμως που θα μπορέσει να τελεσφορήσει μόνο αν συνδυαστεί με την ολοκλήρωση των εργαλείων προστασίας του περιβάλλοντος που είχε δρομολογήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Κατά τη συζήτηση των τροπολογιών, η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα πρέπει να αποδείξει εάν επιλέγει να προστατεύσει τελικά το συμφέρον των καταναλωτών ή τα υπερκέρδη των εταιρειών, καθώς και αν πρόκειται να διασφαλίσει την προστασία των περιοχών περιβαλλοντικής προστασίας.

Δείτε τις τροπολογίες παρακάτω:

1347-106-29.06.2022-ΒΟΥΛ

1348-107-29.06.2022-ΒΟΥΛ

1349-108-29.06.2022-ΒΟΥΛ

Print Friendly, PDF & Email