Σύσκεψη εργασίας με τη συμμετοχή ΥΠΕΝ και  Γραφείου Πρωθυπουργού για την υποστήριξη του νέου Κέντρου Αριστείας της UNESCO στο ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη
Αθήνα, 20/06/2018

Στην πρώτη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη μεταξύ του Αναπληρωτή  Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, της Προέδρου ΔΣ του Κέντρου Αριστείας της UNESCO,  Ελπίδας Κολοκυθά,    του Αντιπροέδρου ΔΣ του Κέντρου Κωνσταντίνου Βουδούρη, του Προέδρου της  Επιστημονικής  Επιτροπής του νέου Κέντρου  Περικλή Λατινόπουλου και της Διευθύντριας του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνας Νοτοπούλου, συζητήθηκε εκτενώς η πρόσφατη ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΚΕΟΔΔΥΠ) στο ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συνομολογήθηκε αφενός  η συνάφεια του ΚΕΟΔΔΥΠ με τους εθνικούς στόχους στη διαχείριση υδάτων και αφετέρου ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει στη διεθνή διπλωματία όσον αφορά τα  ύδατα της χώρας μας.
Το ΚΕΟΔΔΥΠ είναι μια πρωτοβουλία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ήδη από το 2011, με στόχο τις συνέργειες  όλων των σχετικών με τα ύδατα Τμημάτων του και την ίδρυση Κέντρου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων.
Σημειώνεται ότι το νέο Κέντρο Αριστείας της UNESCO (UNESCO Water Center, Type II)  κυρώθηκε με πρόσφατο νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων (Ν.4545/2018 – ΦΕΚ 99/Α/2018) και είναι τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με την ονομασία «Κέντρο Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΚΕΟΔΔΥΠ)».
Το ΚΕΟΔΔΥΠ λειτουργεί υπό την αιγίδα του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) και της Ελληνικής Κυβέρνησης, μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Πλέον, συγκαταλέγεται στα 36 Κέντρα Υδάτων Κατηγορίας II της UNESCO παγκοσμίως που δραστηριοποιούνται στο γνωστικό αντικείμενο της διαχείρισης του νερού, είναι το πρώτο που ιδρύεται στην Ελλάδα και το δεύτερο στα Βαλκάνια.
Ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δήλωσε σχετικά: «Με την ίδρυση του ΚΕΟΔΥΠΠ μας δίνεται σήμερα μια μεγάλη ευκαιρία να αναλάβουμε πρωτοβουλίες καινοτομίες και να ηγηθούμε της περιβαλλοντικής διπλωματίας σε όλα τα θέματα Υδατικών πόρων και ειδικότερα στη διασυνοριακή διαχείριση των λεκανών απορροής των υδάτων στα Βαλκάνια.  Επίσης, μας προσφέρεται και ένα αποτελεσματικό εργαλείο στην εφαρμογή πολιτικών υδάτων στην ΕΕ και στον ΟΗΕ υπό το πρίσμα της εκπλήρωσης του Στόχου 6 των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ».
Η Δρ. Ελπίδα Κολοκυθά, Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΕΟΔΔΥΠ δήλωσε σχετικά: «Η αναγνώριση του ΚΕΟΔΥΠΠ του ΑΠΘ, ως κέντρο UNESCO, cat II, συνιστά μια μεγάλη επιστημονική και ακαδημαϊκή δικαίωση και διάκριση του ερευνητικού και επιστημονικού έργου που εκπονείται από Έλληνες επιστήμονες,  σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, στην περιοχή της Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων και  αναβαθμίζει τόσο τη θέση του ΑΠΘ και της Θεσσαλονίκης, όσο και της Ελλάδας στη διεθνή Περιβαλλοντική Διπλωματία στα Βαλκάνια, στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη.».
Print Friendly, PDF & Email