Αθήνα, 16/02/2017

Θετικό για τη χώρα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του ΕΚ για την Εμπορία Δικαιωμάτων Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα

Διεξήχθη χθες στο Στρασβούργο η ψηφοφορία της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόταση Οδηγίας Αναθεώρησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων (ΕΤS) του Θερμοκηπίου, όπου τίθενται οι κανόνες λειτουργίας του συστήματος, για την περίοδο 2021-2030.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, κρίνονται ως θετικά για τη χώρα μας, με εξαίρεση την τροπολογία για τη συμπερίληψη της ναυτιλίας στο ETS, για την οποία η χώρα μας επιδιώκει παγκόσμια συμφωνία, στο πλαίσιο του IMO και σε συμφωνία με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Ειδικότερα, στην ψηφοφορία του ΕΚ αποφασίστηκαν τα ακόλουθα, θετικά για τη χώρα μας, στοιχεία:

  • Υπερψηφίστηκε η πάγια πρότασή μας να συμπεριληφθεί η Ελλάδα στις επιλέξιμες χώρες για χρηματοδότηση από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, με σκοπό τη χρηματοδότηση επενδύσεων εκσυγχρονισμού ενεργειακών συστημάτων και επενδύσεων ενεργειακής αποδοτικότητας στα φτωχότερα κράτη μέλη. Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν περιλαμβάνει την Ελλάδα στις χώρες αυτές δεδομένου ότι, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Κορυφής του Οκτωβρίου 2014, αφορά στις χώρες που το έτος 2013 είχαν ΑΕΠ κάτω από το 60% του μέσου όρου του ευρωπαϊκού (η Ελλάδα, από το 2014 και μετά έχει ΑΕΠ μικρότερο του 60% του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ). Εφόσον τελικά υιοθετηθεί, θα έχει ως κέρδος ένα ποσό που εκτιμάται από €150 εκ. έως €450 εκ. τη δεκαετία 2021-2030.
  • Υπερψηφίστηκε η δημιουργία πρόσθετου ταμείου για την ενίσχυση των περιοχών παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη, που ενδεχομένως να πληγούν από τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο.
  • Απορρίφθηκαν οι προτάσεις που εξαιρούσαν τη βιομηχανία οικοδομικών υλικών από τους κλάδους που ενισχύονται, επειδή είναι ευάλωτοι σε «διαρροή άνθρακα», δηλαδή στον ανταγωνισμό από βιομηχανίες χωρών που δεν συμπεριλαμβάνονται στο ETS. Οι προτάσεις αυτές θα είχαν εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στην Ελληνική βιομηχανία οικοδομικών υλικών (τσιμεντοβιομηχανία, κεραμοποιίες, ασβεστοποιίες κλπ.) αφού, λόγω της γεωγραφικής μας θέσης, οι Ελληνικές βιομηχανίες, σε αντίθεση με το μέσο όρο της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής βιομηχανίας, έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα.
  • Τέλος, απορρίφθηκε η πρόταση για ταχύτερη μείωση των δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η υιοθέτηση της οποίας θα είχε ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Επικροτούμε τους Έλληνες ευρωβουλευτές οι οποίοι, εντός του πλαισίου των πολιτικών τους ομάδων, έλαβαν υπόψη τους τις θέσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, στις 19/12/2016 και στη σχετική επιστολή που απέστειλε ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος. Η συνεισφορά τους ήταν καθοριστική και αποδεικνύει ότι η συνεργασία σε θέματα που αφορούν στα συμφέροντα της χώρας είναι απαραίτητη προϋπόθεση στις διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Η επόμενη φάση της διαπραγμάτευσης συνεχίζεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου η κρίσιμη ψηφοφορία αναμένεται να διεξαχθεί στις 28/2. Η χώρα μας βρίσκεται σε συνεχείς διαβουλεύσεις προκειμένου να κατορθώσει να αποκομίσει τα μέγιστα δυνατά οφέλη στην παρούσα φάση της δύσκολης διαπραγμάτευσης, σεβόμενη απόλυτα τις δεσμεύσεις της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία των Παρισίων και τις σχετικές συμφωνίες του Συμβουλίου Κορυφής.

Σταθερή μας επιδίωξη είναι η βέλτιστη προάσπιση των συμφερόντων της χώρας μας, με την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης, που αναμένεται στα τέλη του 2017. Στοχεύουμε σε μια δίκαιη και αποτελεσματική συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει την μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα.

Print Friendly, PDF & Email