Παρακολουθήστε την τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου κατά την επί των άρθρων συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του Σχεδίου Νόμου “Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”.

 

 

Print Friendly, PDF & Email