Η παραγωγική ανασυγκρότηση κατατέθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελληνική κοινωνία ως πρόταση μακροπρόθεσμης στρατηγικής, ως νέο παραγωγικό – αναπτυξιακό πρότυπο.

Αντιτίθεται στη βάση του στο νεοφιλελευθερισμό και στο σπιράλ λιτότητας των μνημονίων που οδήγησαν σε 25% μείωση του ΑΕΠ, 28% ανεργία και 33% των Ελλήνων σε συνθήκες φτώχιας.

Αποτελεί στοιχείο ιδεολογικής πρωτοπορίας του ΣΥΡΙΖΑ και έχει πλέον ενσωματωθεί στην ορολογία και στην ατζέντα κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Δεν αντιστοιχεί στη φούσκα της χρηματιστηριακής ανάπτυξης, των τραπεζικών προϊόντων αλλά σε πλήρη αντίθεση με αυτά, αναφέρεται και στηρίζεται στην εργασία και στο πραγματικό προϊόν. Αυτές είναι οι νέες προτεραιότητες της οικονομίας και της ανάπτυξης.

Σε αντίθεση με τη συγκεντροποίηση κεφαλαίου υποστηρίζει την αναδιανομή πλούτου και εξουσιών όχι μόνο για κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και για αναπτυξιακούς λόγους. Η «εσωτερική υποτίμηση» των μνημονίων ενισχύει τις ανισότητες, πράγμα εξόχως αντιαναπτυξιακό.

Προκρίνει τη λαϊκή συμμετοχή ως ικανή παραγωγική δύναμη.

20160319_125336_resizedΕπενδύει στο υψηλής εξειδίκευσης παραγωγικό δυναμικό της Ελλάδας, αντί για την αντιπαραγωγική κατεδάφιση μισθών και εργασιακών σχέσεων. Μεροληπτεί υπέρ της επιστημονικής γνώσης και έρευνας και στη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, αντί να επιδιώκει τη συνεχή μείωση του «εργατικού κόστους» και την ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών.  Σήμερα που οι τεχνολογίες αιχμής αποκεντρώνονται και εκλαϊκεύονται παρατηρείται υψηλή εξειδίκευση των μικρών και ευέλικτων μονάδων.

Θεωρεί το θεσμικά ανασυγκροτημένο κράτος ως αρωγό της ανασυγκρότησης, μοχλό ανάπτυξης και εγγυητή της ισονομίας για υγιή επιχειρηματικότητα. Στηρίζεται σε ένα κράτος δικαίου, αντιγραφειοκρατικό, με μια αναδιοργανωμένη δημόσια διοίκηση, φιλική προς την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις.  Με αλλαγή του κράτους κάνουμε το fast track να είναι πραγματικότητα για όλους.

Προστατεύει το περιβάλλον και διαχειρίζεται αειφορικά τους φυσικούς πόρους ώστε να διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Η περιβαλλοντική προστασία δεν αποτελεί τροχοπέδη στο βιομηχανικό προϊόν αλλά κλάδο με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην Ελλάδα.

Στηρίζεται στην περιφερειακή ανάπτυξη με συστηματική προσπάθεια για τη μείωση των αποκλίσεων και ανισορροπιών που επικρατούν. Η παραγωγική ανασυγκρότηση βασίζεται στην αποκέντρωση και στην σύνδεση της επιχειρηματικότητας με τα σχέδια τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης αλλά και τον σχεδιασμό χρήσεων γης που θα υποστηρίζουν τον ίδιο στόχο.

Εδράζεται σε ένα πλουραλιστικό οικονομικό σύστημα που το συναπαρτίζουν ένας αναδιαρθρωμένος δημόσιος τομέας, ένας ιδιωτικός τομέας όπου κυριαρχούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και ένας νέος, εύρωστος τομέας κοινωνικής οικονομίας. Η δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω της δημιουργίας και προώθησης συνεταιρισμών νέας μορφής, θα μπορούσε να καταστήσει ευθέως ανταγωνιστικό το προϊόν μας.

Στρατηγική Παραγωγικής ανασυγκρότησης

Το νέο παραγωγικό μοντέλο είναι μεσο/μακροπρόθεσμο (δεκαετές), και στοχεύει κατά προτεραιότητα στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.

Κριτήρια είναι η εγχώρια/εθνική προστιθέμενη αξία, η αξιοποίηση εθνικών φυσικών πόρων και υλών (αγροτοδιατροφικός κλάδος, ορυκτός πλούτος, ΑΠΕ, κλπ.) και ανθρώπινων πόρων, όπως και η αυτάρκεια και η επάρκεια των αγαθών που απαιτούνται για την ποιότητα ζωής και τις ανάγκες διαβίωσης των Ελλήνων.

Κλάδοι προτεραιότητας είναι, πέρα από τον αγροτοδιατροφικό και την τεχνολογική καινοτομία, όλοι αυτοί  που η χώρα μας διατηρεί συγκριτικά στρατηγικά πλεονεκτήματα και τεχνική εμπειρία, με επανεκκίνηση κλάδων με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και αγορά/ζήτηση και με αξιοποίηση της σχολάζουσας πάγιας βιομηχανικής υποδομής.

20160319_105546Προτεραιότητα θα δοθεί σε χρηματοδοτικά εργαλεία και στην ανάπτυξη θερμοκοιτίδων με δημόσια ευθύνη για την νεανική και καινοτόμα επιχειρηματικότητα. Για το λόγο αυτό για την ανάπτυξη των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων τα εργαλεία του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 και τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα στοχεύουν στη διεύρυνση του πλήθους των ωφελούμενων και στην άμεση σύνδεση με την εργασία. Ήδη οι πρώτες προκηρύξεις του νέου ΕΣΠΑ έχουν αυτήν ακριβώς τη στόχευση.

Η ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μετατοπίζεται από το σκέλος των μισθών σε αυτό των διαρθρωτικών αλλαγών, όπως :

 • Απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων,
 • Λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
 • Μεταρρυθμίσεις σε κλάδους στους οποίους κυριαρχούν ολιγοπωλιακά συμφέροντα ή και το λαθρεμπόριο, όπως το λιανεμπόριο και τα καύσιμα,
 • Προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων
 • Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας
 • Κοινωνία της γνώσης, εμπλοκή της ακαδημαϊκής κοινότητας

Ειδικότερα στη βιομηχανία η στόχευση δίνεται σε παραγωγικές δραστηριότητες με αλληλεπίδραση σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς. Θα πρέπει να αναπτύσσονται δηλ. κατά μήκος αλυσίδων αξίας με μεγάλη προστιθέμενη αξία. Αντίστοιχη στόχευση θα υπάρχει και στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Στόχος της βιομηχανικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ  είναι η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της μεταποίησης στο ΑΕΠ της χώρας από  9%, που είναι σήμερα, σε 14,5%- 15%, μέσα στα επόμενα επτά (7) έτη. Η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι θα οδηγήσει πολλαπλασιαστικά σε αύξηση του συνολικού ΑΕΠ σε ποσοστό 1,5 -2% ανά έτος.

Πλαίσιο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης

 1. Δημόσια Διοίκηση

Κεντρικός στόχος μας είναι να ανατρέψουμε το πελατειακό σύστημα και να αναστρέψουμε την νεοφιλελεύθερη απορρύθμιση. Να φτιάξουμε μια δημοκρατική, και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, μοχλό για την κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας.

Με αξιολόγηση δομών και προσωπικού, καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς και αξιοποίηση της νέας γνώσης.

 1. Αυτοδιοίκηση

Η Αυτοδιοίκηση αποτελεί πυλώνα του δημοκρατικού αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η ΤΑ θα πρέπει να εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Οι επενδύσεις βέβαια προϋποθέτουν ασφάλεια δικαίου, αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης του χώρου και της αστικής ανάπτυξης, ρύθμιση της προσφοράς και ζήτησης γης, καθώς και των χρήσεων της, υποδομές (μεταφορικές, νερό, λύματα, κλπ.).

 1. Δικαιοσύνη

Η δικαιοσύνη, η ασφάλεια δικαίου, η ισονομία και η εγγύηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι οι θεσμικές και πολιτικές προτεραιότητες για τον ΣΥΡΙΖΑ. Η ελληνική κοινωνία γνωρίζει εδώ και δεκαετίες ως άλυτα προβλήματα τη βραδύτητα της απονομής της δικαιοσύνης.

Η λειτουργία ελέγχου και απονομής της δικαιοσύνης αλλά και η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελούν βασική συνιστώσα της οικονομικής ανάπτυξης, της προστασίας του ανταγωνισμού και της διαφάνειας και της προστασίας της εργασίας. Ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των δικαστηρίων και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αποτελούν παραμέτρους ενίσχυσης της οικονομίας και της παραγωγής.

 1. Χωροταξικό Πλαίσιο

Ο χωρικός σχεδιασμός αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση και ένα κρίσιμο εργαλείο πολιτικής για την άμβλυνση των ανισοτήτων σε όλες τις κλίμακες και την αναδιανομή της υπεραξίας που προκύπτει τοπικά και πολύ προσδιορισμένα στο χώρο από την άνιση εκμετάλλευση της γης και των πόρων.

Είναι επίσης και εργαλείο για την διασφάλιση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των κοινών αγαθών και κληρονομιάς. Με το νέο υπόδειγμα χωρικού σχεδιασμού ερχόμαστε να δώσουμε βοήθεια στο εγχείρημα της ανάπτυξης και της παραγωγικής ανασυγκρότησης τροφοδοτώντας τις πολιτικές της με τις απαραίτητες πληροφορίες και δεσμεύσεις που υποβάλλει ο χώρος, οι τόποι, οι κοινωνίες, τα οικοσυστήματα.

 1. Περιβάλλον

Στρατηγικός στόχος της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ο κοινωνικός και οικολογικός μετασχηματισμός του παραγωγικού μοντέλου, η ουσιαστική ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στα προγράμματα για την βιώσιμη ανασυγκρότηση της οικονομίας.

Το υπόδειγμα βιώσιμης παραγωγικής ανασυγκρότησης που καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ προς την κοινωνία βρίσκεται στον αντίποδα του μοντέλου υπερεκμετάλλευσης και αυθαιρεσίας που γνωρίσαμε. Θέτει στο επίκεντρό του την περιβαλλοντική προστασία, τη συμμετοχή των πολιτών, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Εστιάζει στην αξιοποίηση των διαθέσιμων ανανεώσιμων πόρων, στην εγχώρια επιστημονική γνώση και τις υπάρχουσες δυνατότητες για κοινωνική καινοτομία, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο.

Print Friendly, PDF & Email