Τοποθέτηση Σωκράτη Φάμελλου κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου “Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης” στην Ολομέλεια της Βουλής.

Print Friendly, PDF & Email