Εισήγηση στις Επιτροπές για το Σχέδιο Νόμου επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4334/2015, 22-07-15

Εισήγηση στις Επιτροπές, 22/07/15

 

Print Friendly, PDF & Email