Υπογράφηκε το Προεδρικό Διάταγμα του Κυπαρισσιακού Κόλπου
Αθήνα, 27/09/2018
 
 Το Π.Δ της προστατευόμενης περιοχής του Κυπαρισσιακού Κόλπου υπογράφηκε από τους αρμόδιους Υπουργούς του ΥΠΕΝ και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δημοσιεύεται άμεσα σε ΦΕΚ.
Η έκδοση του Π.Δ εξασφαλίζει:
·     Νομικό καθεστώς προστασίας της περιοχής με τον καθορισμό χρήσεων γης ανάλογα με την σημασία του προστατευτέου αντικειμένου και τη θέσπιση όρων και περιορισμών με κλιμάκωση «αυστηρότητας». Στις περιοχές προστασίας της φύσης προβλέπονται ιδιαίτερα αυστηροί όροι προστασίας, ενώ στην περιφερειακή ζώνη (Ζώνη αγροτικού τοπίου), δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης κυρίως ήπιων και βιώσιμων μορφών τουρισμού/αγροτουρισμού, με έμφαση στην συνέχιση και ενίσχυση δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα (γεωργία, αλιεία κ.λ.π).
·     Την απαγόρευση δόμησης στις περιοχές προστασίας της φύσης (αμμοθίνες και αιγιαλό), καθώς και σε απόσταση τουλάχιστον 50 μ. από τις αμμοθίνες, ώστε να μειώνονται όσο το δυνατόν περισσότερο οι ανθρωπογενείς επεμβάσεις σε ιδιαίτερα ευαίσθητα οικοσυστήματα και είδη.
·     Τον καθορισμό όρων και περιορισμών στην απλή χρήση του αιγιαλού και της παραλίας από την λειτουργία επιχειρήσεων θαλάσσιας αναψυχής. Σε περιοχές όπου παρουσιάζεται το μεγαλύτερο ποσοστό ωοτοκίας της χελώνας Carettacaretta, απαγορεύτηκε η τοποθέτηση επίπλων θαλάσσης.
·     Τον εκσυγχρονισμό των τουριστικών εγκαταστάσεων στην περιοχή του Καϊάφα, χωρίς καταλήψειςκαι υποβάθμιση ευαίσθητων οικοσυστημάτων, καθώς και την συνέχιση λειτουργίας των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα εκεί, με όρους βιωσιμότητας και σεβασμό στο περιβάλλον, αξιοποιώντας το δυναμικό ανάπτυξης και ενίσχυσης του τοπικού προϊόντος.
·     Την απαγόρευση περαιτέρω επεμβάσεων στην περιοχή του Αγ. Νικολάου, μέχρι την οριοθέτηση και ρύθμιση των υπαρχουσών χρήσεων και δραστηριοτήτων και την απομάκρυνση παράνομων κατασκευών από τον αιγιαλό.
·     Την αύξηση της αρτιότητας για δόμηση (20 στρέμματα από 10), με ταυτόχρονη διατήρηση του δικαιώματος δόμησης στα 10 στρέμματα, ως μεταβατική διάταξη, για τις ιδιοκτησίες που έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του Π.Δ.
Εξασφαλίζεται λοιπόν περαιτέρω προστασία από εδώ και στο εξής, αλλά στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, σεβόμενοι τους νόμους του κράτους και τους κατοίκους της περιοχής και τις δραστηριότητές τους.
Ταυτόχρονα μειώνεται το σύνολο της κάλυψης των κτιριακών εγκαταστάσεων (όπου επιτρέπονται τέτοιες) και των διαμορφώσεων του περιβάλλοντος χώρου, (δεν υπερβαίνει το 30% της έκτασης ιδιοκτησίας) και στο υπόλοιπο 70% της έκτασης της ιδιοκτησίας διατηρείται η φυσική βλάστηση ή ο γεωργικός της χαρακτήρας.
Επιπλέον, με τις μεταβατικές διατάξεις, δίνεται η δυνατότητα σε νομίμως υφιστάμενες δραστηριότητες, να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, εφόσον εξασφαλίσουν, όπου απαιτείται, τους κατάλληλους περιβαλλοντικούς όρους.
Ο αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, δήλωσε:
“Με την σύνταξη και δημοσίευση του ΠΔ για τον Κυπαρισσιακό Κόλπο επιλύουμε μία ακόμα σοβαρή εκκρεμότητα της χώρας μας και δίνουμε ώθηση στην αναπτυξιακή λειτουργία της ευρύτερης περιοχής. Θέτουμε σε προτεραιότητα την ενίσχυση και προστασία του πολύτιμου φυσικού κεφαλαίου σε ισορροπία με τις ανάγκες των πολιτών της περιοχής ενισχύοντας τη δημιουργία τοπικού προϊόντος και απασχόλησης. Το ΠΔ ξεκαθαρίζει τις χρήσεις γης, αντιμετωπίζει τις αυθαιρεσίες, λύνει χρόνια προβλήματα και δίνει σαφείς κατευθύνσεις ανάπτυξης, αξιοποιώντας και ενισχύοντας τα φυσικά πλεονεκτήματα και με σεβασμό στην περιουσία και στις δραστηριότητες των πολιτών και των οικονομικών παραγωγών.
Οι προηγούμενες κυβερνήσεις, με το σχέδιο Π.Δ που προώθησαν για την περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου,το 2014,προσπάθησαν να εξυπηρετήσουν περιορισμένα συμφέροντα και να νομιμοποιήσουν αυθαιρεσίες, με αποτέλεσμα να οδηγήσουν τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και στην καταδίκη, υποτιμώντας και την οικολογική αξία της περιοχής και το ύψος του ευρωπαϊκού προστίμου, που εκτιμάται ότι θα ανερχόταν σε 20 εκ ευρώ άπαξ και σε ημερήσιο πρόστιμο δεκάδων χιλιάδων ευρώ επιπλέον.Λόγω των ίδιων ελλειμμάτων και με παρόμοιο σκεπτικό το ΣτΕ επέστρεψε στο υπουργείο το ΠΔ για εκ νέου επεξεργασία του.
Η έκδοση του Π.Δ αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πιθανή, αλλά δυστυχώς όχι βέβαιη ακόμα αποφυγή χρηματικού προστίμου για την χώρα. Αυτό θα κριθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εφόσον θεωρηθεί ότι λήφθηκαν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και διαχείρισης.
Εμείς, ως Υπουργείο, σεβόμενοι τις αποφάσεις των εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστικών αρχών, διαμορφώσαμε ένα νέο Π.Δ προστασίας του Κόλπου Κυπαρισσίας, αξιοποιώντας τις προτάσεις των υπηρεσιών, της επιστημονικής κοινότητας και των τοπικών κοινωνιών, με στόχο να προκύψει νέα ισόρροπη ανάπτυξη και νέος πλούτος για όλους».

 

Print Friendly, PDF & Email