ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών

 

Θέμα: «Ζητήματα Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ)»

Σύμφωνα με το Ν.4427/2016, συστάθηκαν:

α) Η νέα Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ως πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης αερολιμένων και αεροναυτιλίας και

β) η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), ως κανονιστική και εποπτική αρχή των αερομεταφορών.

Ο παραπάνω νόμος συμπληρώθηκε και εξειδικεύθηκε στη συνέχεια με την έκδοση δύο Προεδρικών Διαταγμάτων, ήτοι: α) του Π.Δ. 85/2018 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» και β) του Π.Δ. 84/2018 «Οργάνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας».

Κατόπιν εξεδόθη η  υπ’ αρ. πρωτ. Δ4δ/οικ.3920/17-01-2019 ΥΠΜΕ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή:

α) Διοικητή (1 θέση) και Εκτελεστικού Συμβουλίου (αποτελούμενο από 4 μέλη) στην ΑΠΑ, σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο, καθώς και

β) Διοικητή και Υποδιοικητών (2 θέσεις Υποδιοικητών) στην ΥΠΑ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εξεδόθη η υπ’ αρ. Πρωτ.: Δ4δ/ οικ.19576/08-03-2019 απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών για τη σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής με μέλη άτομα εγνωσμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους για την αξιολόγηση των υποψηφίων τόσο της ΑΠΑ όσο και της ΥΠΑ. Πράγματι, αρχές Ιουνίου 2019 διενεργήθηκαν από την εν λόγω Επιτροπή οι συνεντεύξεις για την επιλογή των μελών των διοικήσεων τόσο της ΑΠΑ όσο και της ΥΠΑ. Η επιτροπή ολοκλήρωσε τη διαδικασία μόνο για την ΑΠΑ και έστειλε και το αντίστοιχο πρακτικό – γνωμοδότηση στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών για να το υποβάλει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Κοινοβουλίου. Η διαδικασία για την ΥΠΑ δεν ολοκληρώθηκε, διότι δεν υπήρχε απαρτία στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η νέα ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, αντί να επισπεύσει τις σχετικές διαδικασίες, χωρίς καμία απολύτως αιτιολογία κι ενώ μπορούσε να ολοκληρωθεί η ήδη εξελιχθείσα διαδικασία επιλογής διοικήσεων, την ακύρωσε, εκδίδοντας νέα πρόσκληση μόνο για την ΥΠΑ (υπ’ αρ. Πρωτ.: Δ4δ/οικ.72725 «Πρόσκληση εκ νέου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διοικητή και Υποδιοικητών στην ΥΠΑ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27-29 του ν. 4427/2016, όπως ισχύει»), ενώ για την ώρα τηρεί σιγή ιχθύος για την ΑΠΑ, προκαλώντας νέες καθυστερήσεις.

Τα τελευταία έχουν ως αποτέλεσμα, να ορισθεί νέα διοίκηση στην ΥΠΑ μόλις πριν λίγες μέρες, 09.01.2020, έξι μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων της Κυβέρνησης, με την επιλογή μάλιστα τριών συνταξιούχων της Πολεμικής Αεροπορίας από την κλαδική της ΝΔ, μια ξεκάθαρα κομματική και αδιαφανής επιλογή.

Παράλληλα δεν έχει προχωρήσει ακόμη ο ορισμός διοικήσεων στην ΑΠΑ. Ο κ. Καραμανλής σε συνάντησή του με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EASA) κ. Patrick Ky (02.10.2020), αφού απέδωσε την καθυστέρηση στην προηγούμενη Κυβέρνηση, δεσμεύτηκε να προχωρήσει τη διαδικασία, εντούτοις όμως έως και σήμερα η ΑΠΑ παραμένει ακέφαλη. Μάλιστα, ενώ είχε διαβεβαιώσει τον κ. Ky ότι άμεσα εκκινεί η έναρξη λειτουργίας της ΑΠΑ και πάντως σίγουρα από 01.01.2020 (δελτίο τύπου Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών 03.10.2019), παρήλθε και η συγκεκριμένη ημερομηνία, χωρίς καμία εξέλιξη.

Τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια:

Α) Έως και σήμερα να μη λειτουργεί η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή της ΑΠΑ.

Β) Οι υπάλληλοι που έγιναν με εκδοθέν ΦΕΚ από υπάλληλοι ΥΠΑ υπάλληλοι ΑΠΑ να μην εκτελούν τα νέα τους καθήκοντα και να απασχολούνται στα παλαιά τους, κατά παράβαση της νομοθεσίας (μιας και ως υπάλληλοι ΑΠΑ δεν επιτρέπεται να υπογράφουν ως υπάλληλοι άλλης Υπηρεσίας, ενώ ταυτόχρονα αμείβονται με υπερωρίες της ΥΠΑ). Οι τελευταίοι αδυνατούν κατ΄ουσίαν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, διότι οιαδήποτε διοικητική βεβαιωθείσα παράβαση θα καταπέσει στα διοικητικά δικαστήρια ως βεβαιωθείσα από αναρμόδιο διοικητικό όργανο.

Παράλληλα, στον πρόσφατα ψηφισθέντα Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2020 στο σκέλος των εξόδων και υπό το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών δεν προβλέπεται κανένα ποσό για την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ ήδη από τον Απρίλιο του 2019 έχουν εκδοθεί ακόμα και οι Υπουργικές Αποφάσεις κατανομής του προσωπικού της ΥΠΑ στην ΑΠΑ και πέραν αυτού έχει ήδη τακτοποιηθεί χωροταξικά ο νέος φορέας σε εγκαταστάσεις διακριτές από εκείνες της ΥΠΑ.

Ενώ λοιπόν δεν εγγράφονται διακριτές πιστώσεις για την έναρξη λειτουργίας της ΑΠΑ, ταυτόχρονα διατηρείται – και μάλιστα αυξημένη –  η ίδια μισθολογική δαπάνη για την ΥΠΑ, όταν είναι γνωστό ότι περίπου 300 άτομα εκ των 2500 που υπηρετούν στην ΥΠΑ έχουν ήδη κατανεμηθεί στην ΑΠΑ και η μισθολογική δαπάνη που αντιστοιχεί σε αυτούς θα βάρυνε την ΑΠΑ. Κατά συνέπεια αποκαλύπτεται η πρόθεση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών να μην λειτουργήσει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ως Ανεξάρτητη Αρχή.

Το ολίσθημα του Προϋπολογισμού είναι σημαντικό και αποκαλυπτικό των προθέσεων του κ. Υπουργού, ο οποίος παρουσιάζεται ανακόλουθος τόσο απέναντι στον επικεφαλής του EASA και συνολικά στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και απέναντι στον Ελληνικό Λαό και τους εργαζόμενους της ΑΠΑ, αναφορικά με την χρήση των πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού και τη στελέχωση μιας υπηρεσίας νευραλγικής για την ασφάλεια των πτήσεων.

Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι συστάθηκαν πρόσφατα (16.12.2019) Κατευθυντήρια Επιτροπή, Ομάδα Εργασίας και Ομάδα Υποστήριξης Έργου, ως όργανα άμεσης υλοποίησης και εφαρμογής του ν. 4427/2016, του π.δ. 84/2018 και του π.δ. 85/2018. Αντί δηλαδή το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή των ως άνω νόμων και π.δ., συστήνονται νέα συλλογικά όργανα με ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου τους σε ένα χρόνο, προκαλώντας εκ νέου καθυστερήσεις.

Ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την επερχόμενη θερινή σεζόν του 2020, όπου αναμένεται μεγάλη αύξηση της αεροπορικής κίνησης, τίθενται μείζονα ζητήματα αεροπορικής ασφάλειας (safety/security), δικαιωμάτων επιβατών και προστασίας του περιβάλλοντος, θέματα αρμοδιότητας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, για τα οποία δεν υπάρχουν περιθώρια κωλυσιεργίας από πλευράς Υπουργείου για ένα ακόμη έτος, υποβαθμίζοντας ουσιαστικά την ποιότητα και ασφάλεια των πτήσεων.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Γιατί προχώρησε σε νέα προκήρυξη επιλογής Διοικητή και Υποδιοικητών ΥΠΑ, ενώ μπορούσε να ολοκληρώσει την ήδη διενεργηθείσα νόμιμη και υψηλού κύρους διαδικασία επιλογής; 
  2. Γιατί δεν προχωρά στην τοποθέτηση Διοικητή και μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας σύμφωνα με τον Ν. 4427/2016 και την προηγηθείσα νόμιμη διαδικασία;
  3. Διατίθεται να προβεί σε εκ νέου προκήρυξη των θέσεων Διοικητή ΑΠΑ και Εκτελεστικού Συμβουλίου; Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της ΑΠΑ ως ανεξάρτητης αρχής; Αν ναι για ποιο λόγο δεν συμπεριλαμβάνεται στο νέο προϋπολογισμό ως ξεχωριστή Υπηρεσία και συγκεκριμένα ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή;

Αιτούμαστε επιπλέον τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή διοίκησης στην ΥΠΑ και την Αιτιολογημένη Γνώμη της, ώστε να λάβουμε γνώση για την αξιολόγηση του συνόλου των υποψηφίων.

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αυλωνίτης Αλέξανδρος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βαρεμένος Γεώργιος

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σπίρτζης Χρήστος

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τζούφη Μερόπη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Φωτίου Θεανώ

Χρηστίδου Ραλλία

Print Friendly, PDF & Email