“Η δημόσια διαχείριση στερεών αποβλήτων, με ενισχυμένο το ρόλο της Αυτοδιοίκησης, αποτελεί ευκαιρία και όχι πρόβλημα στο σημερινό περιβάλλον της Ελληνικής κρίσης”

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, συμμετείχε στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, με θέμα “Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των Ο.Τ.Α.” , το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Ιανουαρίου, στην Αλεξανδρούπολη.

Ο Σωκράτης Φάμελλος χαιρέτησε την έναρξη του Συνεδρίου την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου ενώ το Σάββατο 16 Ιανουαρίου προέδρευσε στη συνεδρία με θέμα την «Ελληνική εμπειρία στη διαχείριση στερεών αποβλήτων».

κεδε1

Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεών του αναφέρθηκε σε κρίσιμα ζητήματα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων και απαντώντας σε ερωτήματα που τέθηκαν και από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλη, ανέφερε ότι “η κυβέρνηση μοιράζεται τις ίδιες ανησυχίες με την Αυτοδιοίκηση και έχει ισχυρή θέση όσον αφορά στο δημόσιο χαρακτήρα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων αλλά και όσον αφορά στην ενίσχυση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ σε αυτή. Σήμερα δε, μέσα στο περιβάλλον της ελληνικής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η διαχείριση στερεών αποβλήτων δεν είναι ακόμα ένα πρόβλημα αλλά μία ευκαιρία“.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε επίσης στις τοποθετήσεις του στα κάτωθι :

  • Η Ελλάδα στη διαχείριση απορριμμάτων είναι πολύ μακριά από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Για το λόγο αυτό οφείλουμε όλοι να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη.
  • Η Αυτοδιοίκηση έχει την αδιαμφισβήτητη αρμοδιότητα στη διαχείριση στερεών αποβλήτων, από τη μια διότι η κυβέρνηση πιστεύει στην αποκέντρωση και τη δημοκρατία, και από την άλλη διότι η Αυτοδιοίκηση είναι εγγύτερη προς τον πολίτη, εκφράζει την τοπική κοινωνία και μπορεί να αλλάξει την κουλτούρα και τις αξίες της.
  • Η διαχείριση στερεών αποβλήτων με ενίσχυση της πρόληψης, της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης, με διαλογή στην πηγή, μπορεί να αποδώσει φυσικούς πόρους, θέσεις εργασίας και ενέργεια, που λείπουν από την Ελλάδα, μπορεί να συμβάλει στο ΑΕΠ, μειώνοντας το κόστος για τον πολίτη.
  • Η ανακύκλωση και η ανάκτηση του 50% των αστικών απορριμμάτων από τους ΟΤΑ, μειώνει το κόστος διαχείρισης, το κόστος ταφής, τα περιβαλλοντικά πρόστιμα, αλλά και το κόστος μεταφοράς. Σε αυτό στοχεύουν τα τοπικά διαχειριστικά σχέδια των ΟΤΑ, που υλοποιούνται πιλοτικά από ελληνικούς ΟΤΑ εδώ και μια δεκαετία. Για το λόγο αυτό, τα «πράσινα σημεία» δεν πρέπει να δημιουργούν νέο κόστος διαχείρισης αλλά να μειώνουν το κόστος στους ΟΤΑ.
  • Η πλήρης ανάπτυξη της ανακύκλωσης και η χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων είναι πλέον υποχρεωτικό βήμα για όλους τους ΟΤΑ.
  • Έως τις 30 Απριλίου, ουσιαστικά μέσα σε ένα χρόνο, θα έχει ολοκληρωθεί η αναθεώρηση και του Εθνικού αλλά και των Περιφερειακών Σχεδίων, κάτι που όφειλε να έχει γίνει εδώ και 5 χρόνια. Η αναθεώρηση των Περιφερειακών σχεδίων θα φέρει τη διαστασιολόγηση των μονάδων επεξεργασίας σε ευρωπαϊκά και περιβαλλοντικά πλαίσια, διότι δεν είναι δυνατό να κατασκευάζονται μονάδες με τριπλάσια έως πενταπλάσια από τα όρια της ΕΕ. Έτσι αποφεύγουμε νέα πρόστιμα, που θα επιβαρύνουν εν τέλει τον πολίτη. Παράλληλα, μέχρι εκείνη την ημερομηνία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η γεωγραφική και θεσμική οριοθέτηση των ΦΟΔΣΑ και να κλείσει αυτή η πολύχρονη εκκρεμότητα του θεσμικού πλαισίου.
  • Στην περίπτωση των ΣΔΙΤ η Αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια είχε αποδεχθεί να λαμβάνονται αποφάσεις για αρμοδιότητά της από μια διυπουργική Επιτροπή, χωρίς τη συμμετοχή της ίδιας. Και επιπλέον να χρηματοδοτεί ή να εγγυάται το Δημόσιο το 85% των έργων, αλλά ιδιοκτήτης των μονάδων να είναι ένας ιδιώτης. Η Αυτοδιοίκηση σήμερα οφείλει να καταθέσει εναλλακτικές προτάσεις χρηματοδότησης και να εξετάσει τα μοντέλα των δημοσίων έργων και των συμβάσεων παραχώρησης της Ευρώπης.
  • Αναγνωρίζοντας ότι το κόστος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων υπερβαίνει τα διαθέσιμα ποσά στο ΕΣΠΑ, πρέπει να επανακαθορίσουμε τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνική οικονομία, ώστε η συνεργασία να είναι τίμια, διαφανής και να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.
  • Η Αυτοδιοίκηση έχει ευθύνη που καθυστέρησε να τραβήξει το αυτί στη Πολιτεία, για την καθυστέρηση στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, τα τελευταία χρόνια. Για να θωρακίσει την αποτελεσματικότητα αλλά και την αυτονομία της, “προτείνω τη λειτουργία Παρατηρητηρίου στερεών αποβλήτων στην ΚΕΔΕ, μία δομή που θα παρέχει τεχνογνωσία, δεδομένα ποσοτικά και ποιοτικά της παραγωγής και της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, παρακολούθηση της πορείας του Εθνικού Σχεδιασμού και δημοσιοποίηση καλών πρακτικών”.

(Η συγκεκριμένη πρόταση έγινε αποδεκτή και υιοθετήθηκε στα συμπεράσματα του Συνεδρίου).

Print Friendly, PDF & Email