Τοποθέτηση Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου “Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος” για διευκρινίσεις επί θεμάτων Δασικής Πολιτικής και Δασικής Νομοθεσίας (17/10/2017)

Παρακολουθήστε την τοποθέτηση Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου “Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος” για διευκρινίσεις επί θεμάτων Δασικής Πολιτικής και Δασικής Νομοθεσίας. (17/10/2017)

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Σωκράτης Φάμελλος στο Συνέδριο “Κυκλική Οικονομία – Εδαφική Συνοχή – Νησιωτικότητα” της Περιφέρειας Κρήτης, 15-11-2016

Αθήνα, 15/11/2016 Ο Αναπληρωτής Υπουργός Σωκράτης Φάμελλος στο Συνέδριο “Κυκλική Οικονομία – Εδαφική Συνοχή – Νησιωτικότητα” της Περιφέρειας Κρήτης Με κεντρικούς θεματικούς άξονες την Κυκλική Οικονομία, την Εδαφική Συνοχή και την Νησιωτικότητα...